Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • Spółka

  subheader-image

  Stadion Miejski Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w dniu 18 lutego 2013 roku przez Miasto Białystok do realizowania zadań własnych miasta z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających upowszechnianiu kultury fizycznej i kultury. Zadania własne powierzone do realizacji spółce związane są z funkcją społeczną Stadionu Miejskiego w Białymstoku i mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej, w tym dostępu do urządzeń sportowych oraz w zakresie kultury, w celu zapewnienia rozwoju sportu i upowszechniania kultury. Uroczyste otwarcie stadionu miało miejsce 18 października 2014 r.

   

   

  Informacje o Spółce

  Zarząd Spółki
  Adam Popławski
  Prezes Zarządu
  Bogusława Janowicz
  Wiceprezes Zarządu
  Właściciel
  Gmina Białystok
  100% udziałów Spółki (156 951 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)
  Majątek Spółki
  Kapitał zakładowy
  78 475 500,00 zł