Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • RPOWP

  ue-pl

  Stadion Miejski w Białymstoku jest inwestycją realizowaną w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa:
  „Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”
  nr WND-RPPD.03.01.00-20-011/10
  w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
  Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury
  Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

  Beneficjentem Projektu jest Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku

  Informacja o projekcie
  Całkowita wartość Projektu
  289.680.868,75 PLN
  Wydatki kwalifikowane Projektu
  235.286.416,91 PLN
  w tym:
  Płatności z budżetu środków europejskich
  21.545.622,38 PLN
  Współfinansowanie krajowe
  85.241.725,06 PLN
  Wkład własny Beneficjenta
  128.499.069,47 PLN
  Kwota przyznanego dofinansowania
  106.787.347,44 PLN
  Udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych
  45,39 %
  w tym:
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  9,1571892092 %
  Dotacja celowa budżetu państwa
  36,2289188554 %
  Rozpoczęcie realizacji Projektu
  05.08.2008 r.
  Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu
  04.09.2008 r.
  Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu
  13.05.2015 r.
  Zakończenie finansowe realizacji Projektu
  12.06.2015 r.