• EN
  • Operator gastronomiczny

    W wyniku rozwiązania umowy najmu z dotychczasowym operatorem gastronomicznym, spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. w najbliższym czasie wyłoni tymczasowego operatora gastronomicznego w ramach postępowania na najem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej.

    Zaistniała sytuacja jest tymczasowa. Spółka Stadion Miejski na bieżąco będzie informować o kolejnych działaniach podejmowanych w zakresie zapewnienia obsługi cateringowej wydarzeń odbywających się na obiekcie.