Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
  • EN
  • Patron stadionu

    42. Pułk Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego był największą jednostką międzywojennego garnizonu Białostockiego. Został sformowany na obczyźnie i dotarł do Polski latem 1919 r. Jego żołnierze brali udział w przejmowaniu Pomorza z rąk niemieckich oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Po ustaniu działań zbrojnych jednostkę dyslokowano na stałe w Białymstoku. Poza codzienną pracą szkoleniową, pułk działał także na polu kulturalnym oraz sportowym. Szczególnie mocno w świadomości mieszkańców Białegostoku zapisały się dokonania jednostki w drugiej dziedzinie, jako że pułkowy klub sportowy stał się protoplastą dzisiejszej „Jagiellonii”.

    Związki sportu i wojska w okresie II Rzeczpospolitej były niezaprzeczalne. Dbałość o tężyznę fizyczną była integralną częścią wychowania żołnierskiego, a kultura fizyczna była wszechobecna w życiu żołnierzy. Armia dbała o rozwój sportu, a do jej działalności w tym kierunku zaliczało się chociażby prowadzenie klubów czy budowa obiektów sportowych. Kluby wojskowe stały się także integralną częścią cywilnej odnogi sportu. Należeć do nich mogli zarówno oficerowie jak i szeregowi, a z czasem również cywile. Wojskowe Kluby Sportowe należały do ogólnopolskich związków sportowych oraz brały udział w krajowych rozgrywkach. W ich szeregach doszukać się można wielu wybitnych sportowców, a nawet polskich medalistów igrzysk olimpijskich.

    Także Białystok stał się ośrodkiem sportu, gdzie funkcjonowało kilka klubów, w tym Wojskowy Klub Sportowy 42. pułku piechoty. Nie jest tajemnicą, iż największą popularnością cieszyła się piłka nożna. Mimo szerokiego zainteresowania, inwestycji i sukcesów indywidualnych sportowców z 42. pułku piechoty, na mapie Polski Białystok nie był znaczącym ośrodkiem sportowym. Aby to zmienić w 1932 r. dokonano fuzji mniejszych organizacji, powołując wielosekcyjny, cywilno-wojskowy klub pod nazwą Białostocki Klub Sportowy „Jagiellonia”. Opierał się w większości na członkach WKS-u 42. pułku piechoty, Policyjnego Klubu Sportowego „Sparta” i cywilnego „Strzelca”. Patronat nad klubem objęło szereg znanych oraz majętnych osobistości, co pozwoliło na rozwinięcie szerokiej działalności. Klub posiadał liczne sekcje, m.in. lekkoatletyczną, piłki nożnej, tenisa, kolarstwa czy szermierki. Pomimo początkowych sukcesów, kryzys „Jagiellonii” z 1935 roku spowodował kolejną reorganizację klubu. Pieczę nad „Jagiellonią” przejął 42. pułk piechoty, a nazwa uległa zmianie na Wojskowy Klub Sportowy „Jagiellonia”. Trudno ocenić, jakie długofalowe korzyści przyniosłaby fuzja. Niestety, działalność klubu zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939 r.

    Partner: Białostockie Muzeum Wojska