Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • Ochrona marki

  subheader-image

  Zasady używania i ochrony marki 

  Stadion Miejski w Białymstoku to miejsce wyjątkowe na mapie Białegostoku i całego regionu. Jest obiektem wielofunkcyjnym przyciągającym kibiców nie tylko meczów piłkarskich, ale również wielu innych dyscyplin sportowych. W ciągu roku, oprócz wydarzeń sportowych i koncertów jest też miejscem konferencji, targów, eventów i spotkań biznesowych.

  Organizatorzy wydarzeń oraz pozostali goście naszego obiektu powinni zatem wiedzieć, w jaki sposób obraz (wizerunek) Stadionu Miejskiego w Białymstoku lub jego charakterystycznych części może być wykorzystywany w życiu codziennym i w działalności, a w szczególności w materiałach promocyjnych lub reklamowych i innych projektach o charakterze komercyjnym.

  Cieszymy się widząc nasz obiekt na prywatnych zdjęciach, pracach plastycznych dzieci lub gdy jest wykorzystywany w celach prywatnych czy społecznych, ale tak jak w przypadku każdego podobnego miejsca chcemy mieć zapewniony wpływ na sposób wykorzystania wizerunku Stadionu wykraczający poza owe cele (użytek komercyjny) i dlatego określiliśmy dozwolone warunki jego wykorzystania.

  Wiemy, jak ważne jest określenie jasnych i przejrzystych zasad, dlatego też stworzyliśmy informacje, które wprowadzają zasady wykorzystania zastrzeżonych przez Spółkę Stadion Miejski Sp. z o.o. znaków towarowych oraz indywidualnych cech obrazu (wizerunku) Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, czy symbolika, znaki towarowe lub wizerunek naszego obiektu są prawidłowo wykorzystywane zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami prawa prosimy o kontakt z nami.

  WYKORZYSTANIE NIEKOMERCYJNE

  OSOBY PRYWATNE I ORGANIZACJE NON PROFIT – nie muszą zgłaszać się każdorazowo po zgodę na wykorzystanie, o ile wykorzystują zdjęcia lub wizerunek Stadionu w sposób niekomercyjny, nie czerpiąc z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych, a w szczególności gdy:

  – osoby prywatne zamieszczają zdjęcia obiektu na prywatnych profilach portali społecznościowych, blogu, prywatnej stronie www oraz innych materiałach jasno wskazujące na wykorzystanie zdjęcia lub wizualizacji Stadionu na użytek osobisty;

  – stowarzyszenia wykorzystują takie materiały w okolicznościowym albumie/folderze nie przeznaczonym na sprzedaż lub innych materiałach o charakterze niekomercyjnym;

  – placówki szkolne lub edukacyjne organizują konkursy plastyczne dotyczące w szczególności obiektów sportowych, ciekawej architektury miasta lub popularyzacji sportu;

  PUBLIKACJE, KONFERENCJE, ORGANIZATORZY WYDARZEŃ – symbolika i wizerunek Stadionu mogą być wykorzystywane w treściach, tytułach artykułów, książkach, pracach naukowych oraz w trakcie konferencji, wykładów i seminariów lub innych działaniach o charakterze informacyjnym czy edukacyjnym, pod warunkiem iż będą to cele typowo informacyjne bądź naukowe.

  MEDIA –  mogą wykorzystywać symbolikę i wizerunek Stadionu w celach informacyjnych.

  Media nie mogą w żaden sposób dostosowywać czy poddawać jakimkolwiek modyfikacjom znaków towarowych związanych ze Stadionem, ani używać ich w celach reklamowych lub promocyjnych.

  Media mogą wykorzystywać symbolikę Stadionu w celu bezpośredniego oznaczania jednorazowego artykułu redakcyjnego (internet, prasa drukowana).

  Znaki towarowe związane ze Stadionem Miejskim w Białymstoku nie mogą być stosowane jako część struktury strony www lub jej wyglądu.

  W każdym przypadku użycia zdjęcia lub symboliki obiektu nie należy łączyć go z nazwami, znakami czy też symbolami innych podmiotów komercyjnych, aby nie sprawić wrażenia, że podmioty są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane.

  WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE

  Wszelkie podmioty chcące wykorzystać znaki towarowe, symbolikę i wizerunek Stadionu Miejskiego w Białymstoku do celów komercyjnych muszą uzyskać odpowiednią zgodę i określić warunki i możliwości ich stosowania.

  REKLAMA, PROMOCJA, MERCHANDISING

  W przypadku chęci wykorzystania wizerunku Stadionu w celach promocyjno-reklamowych dotyczących produktów lub usług własnych, umieszczenia znaków towarowych lub symboliki na produktach własnych lub gadżetach lub w jakikolwiek inny komercyjny sposób, każdy podmiot musi uzyskać od Stadionu Miejskiego w Białymstoku stosowną zgodę oraz ustalić warunki takiej współpracy. Każdy z takich przypadków rozpatrywany będzie indywidualnie w oparciu m.in. o:

  • cel i sposób wykorzystania symboliki/wizerunku Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
  • zasięg i rodzaj prowadzonej działalności przez dany podmiot,
  • charakter kampanii (komercyjna, informacyjna, społeczna ect.)
  • miejsce ekspozycji (np. tv, internet, prasa, materiały promocyjne ect.),
  • czas ekspozycji/okres udzielonej licencji i zasady jej udzielenia,
  • zasięg kampanii (liczba, nakład ect.),
  • gatunek/rodzaj filmu/zdjęcia,
  • zasady udzielania licencji (np. czas/okres).

  Wykaz znaków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP

  Logo i księga znaku – do pobrania

  icon Logo Stadionu
  icon Księga znaku PL