Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • EPI-CENTRUM NAUKI

  subheader-image

  Epi-Centrum Nauki, które znajduje się na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku to pierwsze tak duże centrum naukowe we wschodniej części Polski. Skierowane jest do wszystkich zainteresowanych światem nauki i techniki.

  Epi-Centrum składa się z 2 odrębnych stref. Pierwsza z nich to Strefa Małego Odkrywcy – kolorowa przestrzeń edukacyjna o powierzchni blisko 600 m2. Tu na zwiedzających czekają przewodnicy – Zmysłek i Majka Pytajka. Miejsce to przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, czyli przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje się pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR). Wszystkie doświadczenia i zabawy dostosowane są do możliwości dziecięcego spostrzegania, a przez to dają maluchom możliwość poznawania świata nauki.

  Epi-Centrum Nauki
  Fot. Epi-Centrum Nauki

  Druga strefa to Wystawa Główna – uniwersalna przestrzeń poznawcza, w której każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie: mali i duzi, dzieci i dorośli, uczniowie i nauczyciele. Wystawa Główna obejmuje powierzchnię 2 670 m2. Na jej terenie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych. Nie ma tam ustalonych tras zwiedzania, dzięki czemu każdy może samodzielnie decydować, jaką ścieżką i w jakim tempie będzie się poruszał. Wystawa Główna obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Znajdziemy tam stanowiska z dziedzin takich jak: optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika oraz wiele innych. Rozpoczynając swoją podróż, przenosimy się do innego świata – świata nauki przez doświadczanie. Wystawa Główna obejmuje również 3 laboratoria: robotyki, energetyki i elektromobilności, w których organizowane będą zajęcia i warsztaty umożliwiające bezpośredni kontakt z nauką.

  Epi-Centrum Nauki
  Fot. Epi-Centrum Nauki

  W holach obu stref znajdują się również recepcje, kasy, szatnie, toalety i szafki na bagaż.

  Wystawę Główną będzie można zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach 8:30-15:30 oraz w weekendy i w święta w godz. 11:30-18:30. Ekspozycje znajdujące się w Strefie Małego Odkrywcy można będzie zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach 8:30-15:30 oraz w weekendy i w święta w godz. 11:30-18:30. Poniedziałki są dniami wyłączonymi ze zwiedzania, przeznaczonymi na serwis techniczny.

  Ceny biletów wstępu zaczynają się już od 9 zł. W obu strefach obowiązują zniżki dla grup zorganizowanych, rodzin i posiadaczy Białostockiej Karty Dużej Rodziny, Białostockiej Karty Seniora i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

  Epi-Centrum Nauki
  Fot. Epi-Centrum Nauki

  Popularyzacja nauki i wiedzy wśród najmłodszych jest kluczowa w społeczeństwie dążącym do stałego rozwoju. Rozpowszechnianie nauki i zmiana myślenia o uczeniu się staje się ważnym składnikiem misji samorządów i instytucji publicznych. Nie dziwi więc fakt, że w ostatnich latach przestrzenie prezentujące naukę w ciekawy, zrozumiały i przystępny sposób cieszą się coraz większą popularnością.

  Epi-Centrum Nauki powstało w ramach projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru  Funkcjonalnego. Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, a jego realizatorem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

  Cel, jaki przyświeca całemu projektowi, to wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) poprzez utworzenie w Białymstoku ośrodka popularyzującego naukę i innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie.

  Więcej informacji dotyczących centrum nauki oraz szczegóły realizacyjne:

  Epi-Centrum Nauki
  Białostocki Park Naukowo Technologiczny

  Kontakt

  Epi-Centrum Nauki
  ul. Słoneczna 1
  (wejście od ul. Wiosennej)
  15-323 Białystok

  tel.: 85 722 20 90
  e-mail: kontakt@epi-centrum.bialystok.pl

  http://epi-centrum.bialystok.pl/

  Grupy zorganizowane zainteresowane zamówieniem usługi gastronomicznej prosimy o kontakt z operatorem gastronomicznym Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

  Kontakt - operator gastronomiczny Stadionu Miejskiego w Białymstoku