Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 28/03/2023

  Jakie kryteria musi spełniać obiekt, w którym organizowane są targi?

  subheader-image

  Jednym z największych branżowych wydarzeń, podczas których firmy mogą spotkać swoich klientów i nawiązać nowe relacje biznesowe, są targi. Targi mają znaczenie marketingowe, pozwalają również poznać konkurencję i wymienić doświadczenia. Klienci mogą natomiast porównać oferty reklamujących się przedsiębiorstw, zobaczyć z bliska produkty, którymi są zainteresowani, a także zadać ważne dla siebie pytania. Targi, jako ogromna wystawiennicza impreza, potrafią przyciągnąć tysiące uczestników, którym należy zapewnić bezwzględne bezpieczeństwo.

  Wymagania wobec budynku

  Od wyboru obiektu, w którym mają odbyć się targi branżowe, może zależeć powodzenie całej imprezy. Ze względu na ogromną liczbę wystawców oraz uczestników, targi organizowane są zwykle na stadionach, halach widowiskowych lub w centrach konferencyjnych. Powierzchnie targowe w budynkach tego typu mogą liczyć nawet 10 tys. m2. Duża przestrzeń jest konieczna, by uczestnicy targów mogli swobodnie poruszać się między stoiskami. Z kolei wystawcy, którzy chcą być dobrze widoczni, często przygotowują wielopoziomowe konstrukcje, dlatego obiekt powinien mieć stosunkowo wysoki sufit.

  Najistotniejszą kwestią jest jednak bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Wejście do obiektu musi być duże, by wchodzenie i wychodzenie odbywało się płynnie i komfortowo. Konieczne jest przygotowanie szczegółowego planu ewakuacji, a także wyraźne oznaczenie dróg ewakuacyjnych. Bezpieczeństwo pożarowe wymaga zamontowania odpowiedniej ilości urządzeń przeciwpożarowych. Budynek powinien być klimatyzowany, a ponadto wyposażony w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla tych, którzy poruszają się na wózkach aktywnych. Należy też zadbać o pomieszczenia dla służb czuwających nad bezpieczeństwem imprezy.