Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 18/07/2023

  Co powinna zawierać umowa na organizację imprezy firmowej?

  subheader-image

  Jednym z kluczowych elementów umowy jest precyzyjne określenie zakresu i celu imprezy firmowej. Warto szczegółowo opisać rodzaj wydarzenia, jego tematykę oraz główny cel — integracyjny, promocyjny czy może szkoleniowy. Wskazanie, kto ma być uczestnikiem imprezy (np. pracownicy, kontrahenci, goście specjalni) oraz ile osób ma wziąć udział w wydarzeniu, również jest istotne.

  Ważnym elementem umowy na organizację imprezy firmowej jest określenie dokładnego terminu oraz miejsca jej przeprowadzenia. W przypadku miejsc szczególnie atrakcyjnych lub o ograniczonej dostępności zaleca się wcześniejsze zarezerwowanie terminu oraz wykupienie opcji rezerwacji na ewentualne zmiany. Dobrze jest również określić ewentualne warunki rezygnacji lub zmiany terminu.

  Koszty i zakres obowiązków organizatora

  Organizując eventy firmowe, warto szczegółowo określić, jakie usługi będą świadczone przez organizatora. Do typowych obowiązków należą między innymi obsługa logistyczna, catering, oprawa muzyczna czy program artystyczny. Warto również precyzyjnie sformułować oczekiwania odnośnie standardów, jakości usług oraz ewentualnych dodatkowych atrakcji.

  Podstawowym elementem każdej umowy jest ustalenie kosztów oraz form płatności. W umowie warto zawrzeć szczegółowy wykaz wydatków wraz z podziałem na poszczególne etapy i elementy organizacji imprezy. Istotne jest także określenie terminów płatności oraz ewentualnych zniżek czy dodatkowych opłat, np. za usługi dodatkowe czy za przedłużenie wydarzenia.

  Ważne jest również, aby umowa regulowała kwestię odpowiedzialności obu stron w przypadku niedotrzymania postanowień umowy czy powstania szkód. Warto określić sytuacje, w których strony mogą ponosić odpowiedzialność finansową (np. w przypadku zerwania umowy, opóźnień czy niewłaściwego wykonania usług) oraz ewentualne kary umowne.

  Dobrym rozwiązaniem jest dołączenie załączników do umowy, takich jak szczegółowy harmonogram imprezy, lista obecności czy menu cateringowe. Warto również wskazać procedurę wprowadzania ewentualnych zmian w umowie oraz jasno określić, kto jest uprawniony do podejmowania decyzji w przypadku takich zmian.