Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 19/05/2020

  Informacja dot. zajęć sportowych na boisku bocznym, w salach rozgrzewkowych i parkingu D

  subheader-image

  Informacja dotycząca odbywania zajęć sportowych na boisku bocznym, salach rozgrzewkowych i parkingu D w okresie od 18 maja 2020 r. do odwołania

  Mając na uwadze postanowienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) w nawiązaniu do Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną trawą Stadionu Miejskiego w Białymstoku informujemy: 

  1. Na każdej z poszczególnych części Obiektu mogą jednocześnie podczas zajęć przebywać:
  • grupa 16 zawodników i 3 trenerów na każdej z dwóch oddzielonych od siebie strefą buforową części boiska bocznego;
  • grupa 12 zawodników i trener na każdej z dwóch sal rozgrzewkowych;
  • grupa 32 zawodników i 3 trenerów na parkingu D.
  1. Grupy treningowe na poszczególne części Obiektu, o których mowa w ust. 1, wpuszczane są osobno z co najmniej 15 minutowym odstępem czasowym zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wydzielonymi wejściami, a ich liczebność jest weryfikowana przez ochronę obiektu, przy czym:
  • na boisko, po uprzednim wpisaniu się do dziennika wejść, bramą od ulicy Słonecznej, przez którą nie dopuszcza się wjazdu na teren obiektu, wchodzenia pojedynczo lub w towarzystwie rodziców;
  • do sal rozgrzewkowych i na parking D bramą od ulicy Ciołkowskiego, którą możliwy jest wjazd na parking Gości, gdzie po wpisaniu się do dziennika wejść, grupa może udać się na salę rozgrzewkową lub parking D.
  1. Na obu bramach, o których mowa w ust. 2, obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających Obiekt.
  2. Poza czasem odbywania zajęć zakrywanie twarzy oraz nosa jest na Obiekcie obowiązkowe.
  3. W przypadku korzystania z boiska:
  • nie jest dopuszczalne wchodzenie do budynku, w tym korzystanie ze znajdujących się tam szatni, łazienek i toalet oraz korzystania z innych poza wskazaną częścią boiska, w tym trybun;
  • pozostawienie rzeczy osobistych przez każdą z grup treningowych możliwe jest wyłącznie w przeznaczonym do tego celu oddzielnie ustawionym namiocie stelażowym;
  • korzystanie z toalety może odbywać się wyłącznie w udostępnionej przy boisku kabinie toi-toi.
  1. W przypadku korzystania z sal rozgrzewkowych i parkingu D:
  • osoby towarzyszące, rodzice lub opiekunowie mogą wjechać na parkingu Gości jedynie w celu wysadzenia korzystającego, a następnie muszą opuścić Obiekt; dotyczy to również przybycia na 10 minut przed końcem zajęć w celu zabrania korzystającego;
  • korzystający wchodzą do budynku przez Recepcję Zawodników, a następnie kierowani są do sali rozgrzewkowej odpowiednimi wyznaczonymi taśmami i przejściami;
  • dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z toalet znajdujących się na korytarzach pomiędzy szatniami zawodniczymi – w przypadku korzystających z sal rozgrzewkowych oraz toalet w Recepcji VIP – w przypadku korzystających z parkingu D;
  • nie dopuszczalne będzie wchodzenie do innych pomieszczeń, a szatnie będą zamknięte.