Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

     

 

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZR 271 14 2018


Protokół z otwarcia ofert DZR 271 1 14 2018

 

Termin składania ofert: 02.01.2019 do godz. 12.45 

DZR_271_14_2018 Ogłoszenie o zamówieniu

DZR_271_14_2018 SIWZ

DZR_271_14_2018 Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

DZR_271_14_2018 Załączniki nr 2345678 do SIWZ

DZR_271_14_2018 Załącznik nr 9 do SIWZ- Wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www DZR_271_13_2018

Protokół z otwarcia ofert

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 10.12.2018 GODZ. 12:45

Pytania i odpowiedzi dot DZR-271 -13-2018 III CZĘŚĆ - MODYFIKACJA SIWZ - 05.12.2018

 


DZR_271_13_2018 OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ - MODYFIKACJA II z dn. 05.12.2018
DZR_271_13_2018 Załączniki nr 2 do SIWZ MODYFIKACJA II z dn. 05.12.2018

 
Pytania i odpowiedzi dot DZR-271 -13-2018 II CZĘŚĆ - MODYFIKACJA SIWZ - 03.12.2018
DZR_271_13_2018 OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ – MODYFIKACJA
DZR_271_13_2018 Załączniki nr 2 do SIWZ MODYFIKACJA
DZR_271_12_2017 Załącznik nr 2A do SIWZ formularz cenowy – MODYFIKACJA
DZR_271_13_2018 Załączniki nr 9 do SIWZ - MODYFIKACJA

 


UWAGA!: NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 10.12.2018 GODZ. 12:45

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DZR 271-13-2018 z dn. 29.11.2018

Pytania i odpowiedzi dot DZR-271-13-2018 z dn. 29.11.2018UWAGA!: NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 03.12.2018 GODZ. 12:45

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DZR 271 13 2018

 

DZR_271_13_2018 Ogłoszenie o zamówieniu

DZR_271_13_2018 SIWZ

DZR_271_13_2018 OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ

DZR_271_12_2017 Załącznik nr 2A do SIWZ formularz cenowy

DZR_271_13_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ verPK

DZR_271_13_2018 Załącznik nr 9 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku, 180 szt. krzeseł” – DZR-272.1.293/2018

Termin składania ofert: 05.11.2018 godz. 14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Ogłoszenie o zamówieniu -272.1-293_2018


Zał. nr 1 - Formularz ofertowy – 272.1.293_2018


Zał. nr 2 - Wzór umowy 272.1.293_2018

Kompleksowa usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15kV oraz eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku – DZR-271-10/2018.

 

Termin składania ofert: 24 września 2018 r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZR_271_10_2018

Protokół z otwarcia ofert - DZR 271-10-2018 - z dn. 25.09.2018

DZR_271_10_2018 Ogłoszenie o zamówieniu

DZR_271_10_2018 SIWZ

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

DZR_271_10_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 10a - wzór umowy część nr 1

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 10b - wzór umowy część nr 2

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 10c - wzór umowy część nr 3

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 


„Kompleksowa usługa serwisowa - w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw wewnętrznych instalacji sanitarnych i urządzeń; wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, ciepła technologicznego, centralnego chłodzenia, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania, lokalnego chłodzenia, wod.-kan. i instalacji sanitarnych zewnętrznych; kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
w Białymstoku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DZR-271-8-2018Protokół z otwarcia ofert z dn. 14 września 2018 r.UWAGA!: NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.09.2018 GODZ. 10:00


Odpowiedzi na pytania z 06.09.2018 r.

Załącznik do odpowiedzi na pytania 06.09.2018 r._Zestawienie central wentylacyjnych

DZR_271_8_2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

DZR_271_8_2018 Ogłoszenie o zamówieniu


DZR_271_8_2018 SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 1 do SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 1A do SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 10 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Kompleksowa usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15kV oraz eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku – DZR-271-7/2018.

Termin składania ofert: 04 września 2018 r. godz. 10:00

 

Informacja o unieważnieniu postępowania DZR_271_7_2018

Protokół z otwarcia ofert 04.09.2018

DZR_271_7_2018 Ogłoszenie o zamówieniu

DZR_271_7_2018 SIWZ

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

DZR_271_7_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 10a - wzór umowy część nr 1

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 10b - wzór umowy część nr 2

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 10c - wzór umowy część nr 3

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Kompleksowa usługa serwisowa - prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej 15kV oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku” DZR-271-6/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania DZR 271-6-2018Protokół z otwarcia ofert DZR-271-6-2018
Ogłoszenie 

DZR_271_6_2018 SIWZ

DZR_271_6_2018 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ

DZR_271_6_2018 Załączniki nr 23456789 do SIWZ

DZR_271_6_2018 Załącznik nr 10 wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy
ul. Słonecznej 1”

Termin składania ofert: 06 lipca 2018 r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert 06.07.2018r. 

01. DZR_271_5_2018 Ogłoszenie o zamówieniu BZP

02. DZR_271_5_2018 SIWZ

03. DZR_271_5_2018  Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

04. DZR_271_5_2018  Załącznik nr 2 do SIWZ Spis elementów systemów teletechnicznych będących na gwarancji do 17

05. DZR_271_5_2018 Załączniki nr 3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

06. DZR_271_5_2018 Załączniki nr 10 do SIWZ wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa mobilnego zestawu do doświetlania murawy naturalnej płyty głównej Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku” – DZR-271-3/2018

Termin składania ofert:  20 Kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert DZR_271_3_2018


DZR_271_3_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_3_2018 SIWZ
DZR_271_3_2018 Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
DZR_271_3_2018 Załączniki nr 2,3,4,5 do SIWZ
DZR_271_3_2018 Załącznik nr 6 projekt umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa i wymiana darni boiska Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej.” – DZR-271-4/2018

Termin składania ofert: 20 Kwiecień 2018 r. godz. 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert DZR_271_4_2018

 
DR_271_4_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_4_2018 SIWZ
DZR_271_4_2018 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do publikacji 06.04.2018
DZR_271_4_2018 Załącznik nr 1A Plan Geometrii Boiska_Stadion Miejski w Białymstoku
DZR_271_4_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ
DZR_271_4_2018 Załącznik nr 10 wzór umowy murawa

 

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa i wymiana darni boiska Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej.” – DZR-271-1/2018

Termin składania ofert: 29 Marzec 2018 r. godz. 10:00Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert


DZR_271_1_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_1_2018 SIWZ
DZR_271_1_2018 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do publikacji
DZR_271_1_2018 Załącznik nr 1A Plan Geometrii Boiska_Stadion Miejski w Białymstoku
DZR_271_1_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ
DZR_271_1_2018 Załącznik nr 10 wzór umowy murawa

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa mobilnego zestawu do doświetlania murawy naturalnej płyty głównej Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku” – DZR-271-2/2018

Termin składania ofert: 28 Marzec 2018 r. godz. 10:00

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
DZR_271_2_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_2_2018 SIWZ
DZR_271_2_2018 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
DZR_271_2_2018 Załączniki nr 2,3,4,5 do SIWZ
DZR_271_2_2018 Załącznik nr 6 projekt umowy

Plan zamówień publicznych na 2018 rok


Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki Stadion miejski w ramach abonamentu medycznego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 272.1.32.2018

 

Termin składania ofert 29 stycznia 2018 r. rodz. 9.00

 

Zapytanie ofertowe 272 1 32 2018

Zał. nr 1 - formularz ofertowy 272 1 32 2018

Zał. nr 2 - formularz ofertowy 272 1 32 2018

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

 

Ekspertyzy powłok malarskich konstrukcji stalowej zadaszenia Stadionu Miejskiego w Białymstoku – nr postępowania 272.1.4.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DZR 272.1.4.2018


Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu 24.01.2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 29 stycznia 2018 r. godz. 10.00

 

Termin składani ofert – 24 stycznia 2018 r. godz. 14.00

Ogłoszenie o zamówieniu 272.1.4.2018

Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 272 1 4 2018

Załącznik nr 2 - wykaz usług - 272.1.4.2018

Załącznik nr 3 - wykaz osób - 272.1.4.2018

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 272.1.4.2018

Załącznik nr 5 - rysunki techniczne - 272.1.4.2018

Załacznik nr 6 - zestawienie  zastosowanych sys. malarskich - 272.1.4.2018

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup wraz z dostawą nośników pamięci USB”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 272.1.210.2017

 

 

Termin składania ofert 15 listopada 2017 r.  godz. 14.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu 272.1.210.2017

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 272.1.210.2017

Załącznik nr 2 formularz ofertowy - 272 1 210 2017

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - 272.1.210.2017

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup wraz z dostawą 20 ton granulatu EPDM na potrzeby Stadionu Miejskiego w Białymstoku”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 272.1.204.2017

 

Informujemy o przedłużeniu składania ofert w dniu 13.11.2017 do godz. 14:00

 

Termin składania ofert 13.11.2017 godz. 9.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu 272.1.204.2017

Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 272 1 204 2017

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - 272.1.204.2017

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZR 271 3 2017

Protokół z otwarcia ofert z dn. 13.11.2017 r. - DZR 271-3-2017

 

Termin składania ofert: 13.11.2017 do godz. 10.00 (Sekretariat)

 


DZR -271 -3_2017 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_3_2017 SIWZ
DZR_271_3_2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
DZR_271_3_2017 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ
DZR_271_3_2017 Załącznik nr 9 do SIWZ


Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na opracowanie dokumentacji pod nazwą „Strategia działania Spółki Stadion Miejski w Białymstoku do końca 2020 roku”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WRAZ ZE ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie treści i terminu ogłoszenia o zamówieniu

Termin składania ofert: 29.08.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1_2_2a do ogłoszenia o zamówieniu - formularz ofertowy- wykazy usług
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Zebranie i odprowadzenie wody opadowej z trybun poziomów od +2 do +4 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Termin składania ofert: 10.04.2017 do godz. 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM 271 1 2017


Protokół z otwarcia ofert ADM 271 1 2017

Ogłoszenie o zamówieniu ADM 271 1 2017
ADM_271_1_2017 SIWZ
ADM_271_1_2017 Załącznik nr 1,3,4,5,6, 7, 8 do SIWZ
ADM 272_1_2017 Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa


ADM_271_1_2017 Załącznik nr 9 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 wraz z częścią biurową, trybunami i siedziskami oraz myciem szyb zewnętrznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM 271 16 2016

Protokół z otwarcia ofert ADM 271.16.2016

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA - 04.01.2017 godz. 14:00

Pytania i odpowiedzi nr 2 - ADM 271.16.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ADM 271 16 2016

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania ADM 271 16 2016 - 28.12.2016

ADM_271_16_2016 Załącznik nr 8 do SIWZ - modyfikacja z dn. 28.12.2016


Pytania i odpowiedzi nr 1– ADM 271.16.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r.Pytania i odpowiedzi ADM 271 16 2016


Modyfikacja Załączników nr 7A, 7B, 7C – ADM 271.16.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 7A do SIWZ - modyfikacja 201.12.2016 r


Załącznik nr 7B do SIWZ - modyfikacja 20.12.2016 r


Załącznik nr 7C do SIWZ - modyfikacja 20.12.2016 rTermin składani ofert: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wykonanie robót elektrycznych przy boisku bocznym na Stadionie Miejskim w Białymstoku


Termin składania ofert: 09.11.2016 r do godz. 9.00
Usługa utrzymywania gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych oraz asysta techniczna podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert: 22 września 2016 godz. 09:45.
 

Ogłoszenie o zamówieniu ADM 271 10 2016


SIWZ ADM 272 10 2016

 

Zał. 1 a do SIWZ ADM 271 10 2016

 

Zał. nr 1-6 do SIWZ ADM 271 10 2016

Zał. 7 do SIWZ ADM 271 10 2016

 

Protokół z otwarcia ofert z 22.09.2016 (w załączeniu)

Roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia posadzki pomieszczenia techniczno-magazynowego oznaczonego P.O.T.09 o powierzchni użytkowej 695,94 m2.

Termin składania ofert: 14 września 2016 godz. 09:45.
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ADM 271-8-2016

 

Usługa utrzymywania gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych oraz asysta techniczna podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ADM 271 7 2016


Protokół z otwarcia ofert ADM 271 7 2016


Termin składania ofert: 7 września 2016 godz. 09:45.


Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Zał. nr 1a


Zał. nr 1 - 6

 

Zał. nr 7

Pytania i odpowiedzi 

Roboty budowlane polegające na naprawie uszkodzeń oraz zrealizowanie dostaw zgodnie z Opisem Zakresu Napraw na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Termin składania ofert 30 sierpnia 2016 godz. 09:00. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.159.2016

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 271.1_159_2016

3. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 271.1_159_2016 edytowalna

4. Załącznik nr 2 formularz ofertowy 272 1 159 2016

5. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 271.1.159.2016 wzór umowy

Roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowych punktów natryskowych w pomieszczeniach szatni sędziów na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
Termin składania ofert: 12.08.2016 godz. 12:30 Pliki w załączeniu
Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.155.2016

Załacznik nr 1 do ogłoszenia formularz ofertowy
Załacznik nr 2 Projekt Umowy
PW Opis STADIONU natryski
STWiOR STADION natryski
PRZEMIAR STADION natryski
PW Rysunki STADION natryski

„Usługa serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania i chłodzenia, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.”

Termin składania ofert: 04.08.2016 godzina 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu ADM 271-6-2016
2. ADM_271-6-2016 SIWZ
3. ADM_271-6-2016 Załącznik nr 1
4. ADM_271-6-2016 Załącznik nr 2 3 4 5 6 do SIWZ
5. ADM 271-6 2016 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Usługa serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania i chłodzenia, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.”

Termin składania ofert: 15.07.2016 godzina 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik nr 2,3,4,5,6 do SIWZ
5. Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)


Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania ADM 271 4 2016
Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2,3,4,5,6 do SIWZ

5. Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

Wydzielenie strefy kibiców drużyny gości na Stadionie Miejskim w Białymstoku

 


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Projekt wykonawczy

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
„Budowa ogrodzenia stałego zaplecza treningowego przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku”.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt umowy
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja wykonania i odbioru robót
Przedmiary

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamawiającego

Wersja edytowalna załączników do SIWZ

Informacja

Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1” – ADM-271-9/2015


1)       Ogłoszenie o zamówieniu,

2)       SIWZ,

3)       Załącznik nr 1 do SIWZ– OPZ

4)       Załączniki nr 2 – 6 do SIWZ

5)       Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

6)       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

Wykonanie instalacji teletechnicznych do kas biletowych w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku 

Informacje o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Dokumentacja

Przedmiary

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

Aranżacja części pomieszczenia magazynowego na kasy biletowe  w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku


Informacje o rozstrzygnięciu

Informacje o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy

Dokumentacja

Przedmiary

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
Adaptacja pomieszczenia magazynowego na potrzeby kas biletowych w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Dokumentacja

Przedmiary

Unieważnienie przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na terenie stadionu Miejskiego w Białymstoku” z podziałem na części.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załączniki 1,3,4,5,6 do SIWZ

Załącznik nr 7A

Załącznik nr 7B

Załącznik nr 8

Załączniki nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 wraz z częścią biurową, trybunami i siedziskami oraz myciem przeszkleń zewnętrznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienie treści SIWZ 14.08.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Informacja o zmianie treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1, 3, 4, 5, 6 do SIWZ

Załącznik nr 2A do SIWZ

Załącznik nr 2B do SIWZ

Załącznik nr 7A do SIWZ

Załącznik nr 7B do SIWZ

Załącznik nr 7C do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona

SIWZ - usługa ochrony

Zał. nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ - ochrona

Zał. nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ- ochrona - wersja MS Word

Zał. nr 2 do SIWZ- opis przedmiotu - ochrona

Zał. nr 6 do SIWZ - ochrona

Odpowiedzi do przetargu I - Ochrona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odśnieżania i usuwania śniegu z trybun, ciągów pieszych, parkingów i dróg  dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie terenu

SIWZ - odśnieżanie terenu

Zał. nr 1,3,4,5 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu - odśnieżanie terenu

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy - odśnieżanie terenu

Wybór najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie terenu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odsnieżanie terenu

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania i chłodzenia, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pogotowia technicznego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu serwis sanitarny

SIWZ - Sanitarny

Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu - sanitarne

Zał. nr 1,3,4,5  do SIWZ - sanitarne

Zał. nr 2 do SIWZ - sanitarne

Inf. o wyborze oferty (sanitarne)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sanitane

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymywania gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń oraz pogotowie techniczne podczas imprez na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu serwis elektryczny

SIWZ - elektryka

Zał. nr 1, 3, 4,5 do SIWZ - elektryka

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu - elektryka

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy - elektryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - elektryka

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bieżącej konserwacji prewencyjnych systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1

Ogłoszenie o zamówieniu teletechnika - teletechnika

SIWZ - teletechnika

Załącznik nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ - teletechnika

Załacznik nr 2 do SIWZ - teletechnika

Załącznik nr 6 do SIWZ - teletechnika

Odpowiedz 1 teletechnika

Odpowiedź 2 - teletechnika

Informacje o unieważnieniu przetargu - teletechnika

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na usługę doradztwa biznesowego w procesie komercjalizacji Stadionu Miejskiego w Białymstoku, w tym analizę możliwości komercjalizacji Obiektu.

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-5

Załącznik nr 6

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty doradztwo biznesowe

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego mycia zewnętrznych przeszkleń, szyb budynku Stadionu Miejskiego w Białymstoku wraz z myciem ościeżnic, parapetów i „łamaczy”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (mycie przeszkleń i szyb)

Umowa do SIWZ (mycie przeszkleń i szyb)

Załącznik nr  1, 3, 4 do SIWZ (mycie przeszkleń i szyb)

Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania - przetarg mycie przeszkleń i szyb

Wybór oferty (mycie pow.szklanych)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych dla Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (dostawa mat. promocyjnych)

Zał. 1 do SIWZ (dostawa mat. promocyjnych)

Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (mat. promocyjne)

Umowa do SIWZ (dostawa mat. promocyjnych)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (materiały promocyjne)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część B - dostawa oleju napędowego ON do agregatów prądotwórczych.

Ogłoszenie o zamówieniu cz. B Paliwo II

SIWZ Paliwo cz. B II

Zał. 1, 1A, 3, 4 do SIWZ

Umowa (dostawa paliw)

Odpowiedź na pytanie przetarg (dostawa oleju napędowego)

Inf. o wyborze oferty (dostawa paliw cz. B)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część  A – dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PAliwo Cz.A.)

Zał_do_SIWZ (Paliwo cz. A)

Umowa (dostawa paliw)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia paliwo cz. A

Informacja o unieważnieniu postępowania (dostawa paliw cz. A II)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część  A – dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PAliwo Cz.A.)

Zał_do_SIWZ (Paliwo cz. A)

Umowa (dostawa paliw)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia paliwo cz. A

Informacja o unieważnieniu postępowania (dostawa paliw cz. A II)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część  A – dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PAliwo Cz.A.)

Zał_do_SIWZ (Paliwo cz. A)

Umowa (dostawa paliw)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia paliwo cz. A

Informacja o unieważnieniu postępowania (dostawa paliw cz. A II)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu (paliwo)

SIWZ (dostawa paliw)

Zał. 1, 1A, 3, 4 do SIWZ (dostawa paliw)

Zał. 2 do SIWZ (dostawa paliw)

Umowa (dostawa paliw)

Inf_o_unieważnieniu (Cz.A. Paliwo)

Unieważnienie postępowania paliwo cz. B

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na opracowaniu projektu graficznego, spotu reklamowego oraz jego ekspozycji.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ promocja i reklama 2014 PDF

Umowa kampania PR 2014

Załącznik nr 1,3 Promocja i reklama 2014

Zał. nr 2- opis przedmiotu zamówienia 2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi Kampania Reklamowa

Wybór najkorzystniejszej oferty (kampania reklamowa)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych, audiowizualnych i teletechnicznych  oraz pogotowie techniczne w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 podczas organizowanych tam imprez.

Ogłoszenie o zamówieniu teletechnika

SIWZ (konserwacja alarm)

Zał. nr 1, 3-5 do SIWZ (konserwacja alarm)

Zał. nr 2 do SIWZ (konserwacja alarm)

Umowa (konserwacja alarm)

Wybór najkorzystniejszej oferty- serwis Teletechnika

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na serwis i konserwację instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła technologicznego, lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu sanit.

SIWZ (konserwacja)

Zał. nr 1, 3-5 do SIWZ (konserwacja)

Zał. nr 2 do SIWZ (konserwacja)

Umowa (konserwacja)

Wybó najkorzystniejszej  oferty - serwis Sanitarne

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymywanie gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 oraz świadczenia pogotowia technicznego w zakresie tych systemów.

Ogłoszenie o zamówieniu elektr.

SIWZ (gotowość serwisowa)

Zał. nr 1, 3-5 do SIWZ (gotowość serwisowa)

Zał. nr 2 do SIWZ (gotowość serwisowa)

Umowa (gotowość serwisowa)

Wybór oferty przetarg (serwis elektroenergetyczny)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku Część B - odśnieżanie i usuwanie śniegu z trybun, cięgów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu (odśnieżanie B)

SIWZ (odśnieżanie B)

Umowa odśnieżanie

Formularz oferty (odśnieżanie B)

Wybór najkorzystniejszej oferty (odśnieżanie) cz. B

"Stadion Miejski" Sp. z o. o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, siedzisk stadionowych na trybunach oraz pomieszczeń biurowych w siedzibie Spółki przy ul. Lipowej 32 lok. 304.

Opis przedmiotu zamówienia (sprzątanie)

Postępowanie o udzielenie zamówienia (sprzątanie)

SIWZ (sprzątanie)

Zał. 1,3-5, 2B (sprzatanie)

Zał. 2C SIWZ (sprzątanie)

Umowa (sprzątanie)

Formularz ofertowy (sprzątanie)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pyt. (przetarg sprzątanie)

Wybór najkorzystniejszej oferty (sprzątanie) cz. A

Wybór najkorzystniejszej oferty (sprzątanie) cz. B

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych   i zwisających sopli na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, zwaną dalej usługą,  z podziałem na części:

Część Aodśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli z dachu Stadionu Miejskiego w Białymstoku,

Część B – odśnieżanie i usuwanie śniegu z trybun, cięgów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia odśnieżanie

SIWZ odśnieżanie

Umowa odśnieżanie

Zał. nr 7 do SIWZ

Załączniki odśnieżanie

SMB_1111-12_0300_00 (2013-01-22)

SMB_1111-12_0301_00 (2013-01-17)

SMB_1111-12_0302_00 (2013-01-17)

SMB_1111-12_1001_03 (2013-07-24 POW)

SMB_1111-12_1015_03 (2013-07-24 POW)

SMB_1111-12_1019_02 (2013-07-24 POW)

SMB_1111-12_1020_01 (2013-07-24 POW)

Inf. unieważnienie postępowania (odśnieżanie)

Wybór najkorzystniejszej oferty Odśnieżanie Cz. A.

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja ochrona 2014

Umowa ochrona 2014

Zał. 1,3-5 SIWZ

Zał. 2 do SIWZ

Odpowiedź na pytania do przetargu

Inf. o wyborze oferty (ochrona)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w obiekcie Stadionu Miejskiego przy uł. Słonecznej 1.

SIWZ teletechnika

umowa teletechnika

Załączniki 1 i 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia teletechnika

2013-09-06-16-52-49-01

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis i konserwację instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła tecłinologicznego, lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

SIWZ - serwis inst sanitarnych

Umowa  na sanitarne

Załączniki 1 i 3 do SIWZ sanitarne

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

2013-09-06-17-50-24-01

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymywanie gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 oraz świadczenia pogotowia technicznego w zakresie tych systemów.

SIWZ energetyka

Umowa  na energetykę

Załączniki 1 i 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia energetyka

2013-09-06-17-24-00-01

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku.

SIWZ (wersja Stadion Miejski).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2a - Wymagane warunki ubezpieczenia.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2b - Charakterystyka stadionu i otoczenia.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2c - Warunki ochrony przeciwpożarowej na stadionie.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2d - Wykaz mienia (poza inwestycją I Etap budowy stadionu miejskiego).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2e - Wykaz elektroniki (poza inwestycją I Etap budowy stadionu miejskiego).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp. z o.o. - Załacznik nr 2f - Projekt wykonawczy architektura.zipSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy (art. 22, 24).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy - Grupa kapitałowa.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 6  - Fakultatywne warunki ubezpieczenia.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdfOgłoszenie BZP Ubezpieczenie.pdfOdpowiedzi na pytania - UbezpieczenieSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - korektaHarmonogram rzeczowo-finansowy drugiego etapuHarmonogram rzeczowo-finansowy pierwszego etapuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia2013-08-14-14-43-09-01

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego osób Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia Stadionu Miejskiego, z wyłączeniem placu budowy przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku, polegająca na:

 

1. ochronie fizycznej,

2. obsłudze systemu monitoringu CCTV,

3. obsłudze systemu BMS (Building Manager System),

4. obsłudze systemu przeciwpożarowego SAP i DSO,

5. obsłudze systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu,

6. obsłudze systemu GEMOS,

7. obsłudze systemu nagłośnienia ogólnego.

 

Załączniki:

SIWZ ochrona I etap x.pdf

Załącznik nr 2 I etap budowy.pdf

Załącznik nr 1,3 Ochr Stadion I etap budowy.pdf

Załącznik nr 6 umowa  Stadion I etap budowy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu I.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe