Spółka

logo stadionu miejskiego

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w dniu 18 lutego 2013 roku przez Miasto Białystok do realizowania zadań własnych Miasta Białystok z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających upowszechnianiu kultury fizycznej i kultury. Zadania własne powierzone do realizacji Spółce związane są z funkcją społeczną Stadionu Miejskiego w Białymstoku i mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej, w tym dostępu do urządzeń sportowych oraz w zakresie kultury, w celu zapewnienia rozwoju sportu i upowszechniania kultury. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Stadionu Miejskiego w Białymstoku miało miejsce 15 października 2010 r., a uroczyste otwarcie 18 października 2014 r. 

 

 

Do zadań Spółki zaliczają się między innymi:
  1. Inwestycje dotyczące Stadionu, w tym dokończenie realizacji Projektu, które są niezbędne do realizacji powierzonych Spółce zadań własnych.
  2. Zagospodarowanie, utrzymanie i obsługa Stadionu w sposób zapewniający jego wykorzystanie na cele społeczne w zakresie kultury fizycznej oraz kultury, a także zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania.
  3. Udostępnianie Stadionu na imprezy o charakterze sportowym lub kulturalno-rozrywkowym lub ich organizowanie, mając na uwadze cele społeczne w zakresie kultury fizycznej oraz kultury.


 

Informacje o Spółce

Zarząd Spółki
Adam Popławski
Prezes Zarządu
Bogusława Janowicz
Wiceprezes Zarządu
Właściciel
Gmina Białystok
100% udziałów Spółki
(108 059 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)
Gminę Białystok na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Białegostoku
Majątek Spółki
Kapitał zakładowy

 54 029 500,00 zł

 

Logo / księga znaku

Księga znaku PL

Księga znaku EN

 

Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe