Stadion Miejski
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
tel. 85 654 86 80
fax. 85 654 87 15Biuro Zarządu:

e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl

Dział Eksploatacji:
e-mail: mpochodowicz@stadion.bialystok.pl

Marketing i Sprzedaż:

e-mail: emichalczuk@stadion.bialystok.pl

Księgowość:
e-mail: bwiszniewska@stadion.bialystok.pl

Dział Techniczny:
e-mail: dwilczewski@stadion.bialystok.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000452595
NIP 5423230046
REGON 200763186
Wysokość kapitału zakładowego: 51 286 500,00 zł


Imprezy komercyjne:
e-mail: biznes@stadion.bialystok.pl

Imprezy powierzone:
e-mail: organizacje@stadion.bialystok.pl

Zwiedzanie: 
e-mail: zwiedzanie@stadion.bialystok.pl

Media: 
e-mail: media@stadion.bialystok.pl

Inspektor Ochrony Danych:
e-mail: iod@stadion.bialystok.pl

 Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe