Aktualności

Oferta najmu lóż SKYBOX

Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza o możliwości składania deklaracji najmu lóż SKYBOX, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1, na okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.
Deklaracje najmu z informacją zawierającą numer loży SKYBOX przyjmowane będą 
do 28 czerwca 2016 r. do godziny 12:00. Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej na adres biznes@stadion.bialystok.pl lub telefonicznie.
Za skuteczną uznaje się datę wpływu deklaracji do Organizatora.

Więcej informacji w załacznikach poniżej:

1. Ogłoszenie Skybox

2. Załacznik nr 1

3. Załacznik nr 2 Umowa Najmu

Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe