Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 03/06/2020

  Zajęcia sportowe na Stadionie Miejskim w Białymstoku

  subheader-image

  Informacja dotycząca odbywania zajęć sportowych na boisku bocznym, mini boisku, salach rozgrzewkowych i parkingu D w okresie od 19 czerwca 2020 r. do odwołania

  Mając na uwadze postanowienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1031) w nawiązaniu do Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną trawą Stadionu Miejskiego w Białymstoku informujemy:

  1. Na każdej z wymienionych części Obiektu:
  • boisko boczne;
  • dwie sale rozgrzewkowe;
  • mini boisko;
  • parking D;

  może jednocześnie podczas zajęć przebywać grupa do 150 uczestników.

  1. Grupy treningowe do szatni wpuszczane są z 15 minutowym odstępem czasowym od zajęć zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wydzielonymi wejściami, a ich liczebność jest weryfikowana przez ochronę obiektu, przy czym:
  • na boisko bramą od ulicy Słonecznej, przez którą dopuszcza się, poza uczestnikami, wejście lub wjazd do 160 widzów, którzy mają możliwość zajęcia jedynie wyznaczonych miejsc siedzących na trybunie podczas zajęć sportowych a weryfikacją liczby i kontrolą zajmowania miejsc przez widzów zajmuje się organizator określonych zajęć;
  • do sal rozgrzewkowych, mini boiska i na parking D bramą od ulicy Ciołkowskiego, którą możliwy jest wjazd na parking Gości, gdzie po wpisaniu się do dziennika wejść, grupa może udać się na salę rozgrzewkową, mini boisko lub parking D.
  1. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających poszczególne części Obiektu. Środki do dezynfekcji rąk dla widzów zapewnia organizator zajęć sportowych.
  2. Poza czasem odbywania zajęć, zakrywanie ust i nosa jest na Obiekcie obowiązkowe w sytuacji gdy nie będzie możliwości zachowania odległości co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach uczestników oraz widzów.
  3. W przypadku korzystania z boiska:
  • dopuszczalne jest wchodzenie do budynku, poza ogólnodostępnym magazynem ze sprzętem sportowym, a także korzystanie ze znajdujących się tam szatni, łazienek i toalet w okresie na 10 min przed zajęciami oraz 20 min po zajęciach;
  • istnieje możliwość pozostawienia rzeczy osobistych przez każdą z grup treningowych w przeznaczonym do tego celu namiocie stelażowym;
  1. W przypadku korzystania z sal rozgrzewkowych i parkingu D:
  • osoby towarzyszące, rodzice lub opiekunowie mogą wjechać na parkingu Gości jedynie w celu wysadzenia korzystającego, a następnie muszą opuścić Obiekt; dotyczy to również przybycia na 10 minut przed końcem zajęć w celu zabrania korzystającego;
  • korzystający wchodzą do budynku przez Recepcję Zawodników, a następnie kierowani są do sali rozgrzewkowej odpowiednimi wyznaczonymi taśmami przejściami;
  • dopuszczalne jest korzystanie z szatni oraz toalet zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
  1. W momencie, kiedy liczba uczestników lub widzów na wymienionych częściach Obiektu osiągnie dopuszczalne limity wymienione w ust. 1, ust. 2, pracownik ochrony zamyka możliwość wejścia na określoną część obiektu.

  ____________________________________________

  Informacja dotycząca odbywania zajęć sportowych na boisku bocznym, mini boisku, salach rozgrzewkowych i parkingu D w okresie od 4 czerwca 2020 r. do odwołania

  Mając na uwadze postanowienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964) w nawiązaniu do Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną trawą Stadionu Miejskiego w Białymstoku informujemy:

  1. Na każdej z wymienionych części Obiektu:
  • boisko boczne;
  • dwie sale rozgrzewkowe;
  • mini boisko;
  • parking D;

  może jednocześnie podczas zajęć przebywać grupa do 150 uczestników.

  1. Grupy treningowe na poszczególne części Obiektu, o których mowa w ust. 1, wpuszczane są z 15 minutowym odstępem czasowym od zajęć zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wydzielonymi wejściami, a ich liczebność jest weryfikowana przez ochronę obiektu, przy czym:
  • na boisko, po uprzednim wpisaniu się do dziennika wejść, bramą od ulicy Słonecznej, przez którą nie dopuszcza się wjazdu na teren obiektu, wchodzenia pojedynczo, w towarzystwie rodziców lub osób postronnych nie biorących udziału w zajęciach;
  • do sal rozgrzewkowych, mini boiska i na parking D bramą od ulicy Ciołkowskiego, którą możliwy jest wjazd na parking Gości, gdzie po wpisaniu się do dziennika wejść, grupa może udać się na salę rozgrzewkową lub parking D.
  1. Na obu bramach, o których mowa w ust. 2, obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających Obiekt.
  2. Poza czasem odbywania zajęć zakrywanie ust i nosa jest na Obiekcie obowiązkowe w sytuacji gdy nie będzie możliwości zachowania odległości co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.
  3. W przypadku korzystania z boiska:
  • dopuszczalne jest wchodzenie do budynku, poza ogólnodostępnym magazynem ze sprzętem sportowym, a także korzystanie ze znajdujących się tam szatni, łazienek i toalet w okresie na 10 min przed zajęciami oraz 20 min po zajęciach;
  • korzystanie z trybun jest zabronione;
  • istnieje możliwość pozostawienia rzeczy osobistych przez każdą z grup treningowych w jednym z dwóch przeznaczonym do tego celu namiocie stelażowym;
  1. W przypadku korzystania z sal rozgrzewkowych, mini boiska i parkingu D:
  • osoby towarzyszące, rodzice lub opiekunowie mogą wjechać na parkingu Gości jedynie w celu wysadzenia korzystającego, a następnie muszą opuścić Obiekt; dotyczy to również przybycia na 10 minut przed końcem zajęć w celu zabrania korzystającego;
  • korzystający wchodzą do budynku przez Recepcję Zawodników, a następnie kierowani są do sali rozgrzewkowej odpowiednimi wyznaczonymi taśmami przejściami;
  • dopuszczalne jest korzystanie z szatni oraz toalet zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.