Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 29/07/2020

  Treningi na stadionie

  subheader-image

  Informacja dotycząca odbywania zajęć sportowych na boisku bocznym, mini boisku, salach rozgrzewkowych i parkingu D w okresie od 25 lipca 2020 r. do odwołania

   

  Mając na uwadze postanowienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1031) w nawiązaniu do Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną trawą Stadionu Miejskiego w Białymstoku informujemy:

   

  1. Na każdej z wymienionych części Obiektu:
  • boisko boczne;
  • dwie sale rozgrzewkowe;
  • mini boisko;
  • parking D;

  może jednocześnie podczas zajęć przebywać grupa do 250 uczestników.

  1. Grupy treningowe do szatni wpuszczane są z 15 minutowym odstępem czasowym od zajęć zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, a ich liczebność jest weryfikowana przez ochronę obiektu, przy czym:
  • na boisko boczne bramą od ulicy Słonecznej dopuszcza się poza uczestnikami- wejście lub wjazd do 320 widzów, którzy mają możliwość zajęcia jedynie co drugiego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennie. Weryfikacją liczby i kontrolą zajmowania miejsc przez widzów zajmuje się organizator określonych zajęć;
  • do sal rozgrzewkowych, mini boiska i na parking D bramą od ulicy Ciołkowskiego, którą możliwy jest wjazd na parking, gdzie po wpisaniu się do dziennika wejść w Głównym Punkcie Dowodzenia, grupa może udać się na salę rozgrzewkową, mini boisko lub parking D;
  1. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środki do dezynfekcji rąk dla widzów zapewnia organizator zajęć sportowych.
  2. Poza czasem odbywania zajęć, zakrywanie ust i nosa jest na obiekcie obowiązkowe w sytuacji gdy nie będzie możliwości zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych uczestników oraz widzów. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników podczas zajęć.
  3. W przypadku korzystania z boiska dopuszczalne jest wchodzenie do budynku, poza ogólnodostępnym magazynem ze sprzętem sportowym, a także korzystanie ze znajdujących się na zapleczu boiska bocznego: szatni, łazienek oraz toalet w okresie na 10 minut przed zajęciami. Uczestnicy zajęć muszą opuścić szatnie do 20 minut po zajęciach.
  1. W przypadku korzystania z sal rozgrzewkowych i parkingu D:
  • osoby towarzyszące, rodzice lub opiekunowie mogą obserwować treningi przy czym zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, oraz zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób;
  • korzystający wchodzą do budynku przez Recepcję Zawodników, a następnie kierowani są do sali rozgrzewkowej odpowiednio wyznaczonymi taśmami przejściami;
  • dopuszczalne jest korzystanie z szatni oraz toalet zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;