Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 19/11/2015

  Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA 2015

  subheader-image

  ŻUBROFFKA 2015

  5 grudnia (sobota)

  godz. 16.30 Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1

  Specjalny program rowerowy JEDNOŚLADOWY PORUSZYCIEL

  wstęp wolny – zapraszamy wejściem od ul. Ciołkowskiego!

   

  Po raz pierwszy rower został historycznie udokumentowany jako „maszyna do biegania” w Paryżu, w okresie Rewolucji Francuskiej. Po stuleciu udoskonalania technicznego, rowery, wraz z pojawieniem się motorów, straciły na atrakcyjności, a po II Wojnie Światowej zaczęto je utożsamiać z prowincją, brakiem sukcesu społecznego i zacofaniem. W Polsce jedynie „Wyścig Pokoju” podnosił na krótko – w świadomości społecznej – renomę tego demokratycznego jednośladowego dwukołowca. Wraz z dynamizacją życia pod koniec XX wieku, wynalazkiem rowerów górskich i rozwojem ruchów ekologicznych, pojazd drogowy napędzany siłą mięśni ponownie stał się nie tylko świetnym środkiem komunikacji miejskiej, ale często też obiektem kultu, osobistej identyfikacji, a nierzadko i adoracji. Jednym słowem – trafił nie tylko do sklepów i na ulicę, ale stał się kulturową wartością. W kinie od legendarnych „Złodziei rowerów” Vittorio de Siki (1948) rower jest obiektem wzruszeń, dramaturgicznych zwrotów i społecznej nadziei, a w niezapomnianym „ET” Stevena Spielberga otworzył wręcz bramy nieba. W moc rowerowej fantazji uwierzyli m.in. George Roy Hill, Tim Burton, Takeshi Kitano, Sophia Coppola i Bodo Kox, a my zapraszamy na wycieczkę rowerową po krótkim metrażu!

   

  PS. Pamiętajcie, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305), rowery powinny spełniać określone wymagania.

   

  Single-Track Moving Force

  The first bicycle was historically documented as a „running machine” during the French Revolution in Paris. A hundred years later, with the advent of motorbikes, bicycles lost their appeal; and after World War II they were associated with backwaters, lack of social success and backwardness. In Poland, only the „The Race of Peace” briefly raised, in social consciousness, the reputation of this democratic single-track two wheeler. With the dynamic growth in the late twentieth century, the invention of mountain bikes and the development of the environmental movements, the road vehicle propelled by muscle power again became not only a great means of transportation, but often the object of worship, personal identification and adoration. In a word, it did not just appear in the shops and streets but became a cultural value. In cinema since the legendary Bicycle Thieves by Vittorio de Sica (1948), the bicycle has been the object of emotions, dramatic plot twists and social hope; and in the unforgettable  Steven Spielberg’s E.T. it even opened the gates of heaven. Many filmmakers believed in the power bicycle magic, including George Roy Hill, Tim Burton, Takeshi Kitano, Sophia Coppola or Bodo Kox; and we would like to invite you for a bike ride in shorts!

   

  PS. Remember that, in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure  from 31 December 2002 on technical conditions of vehicles and their necessary features (Journal of Laws from 2015, item 305), bicycles must meet certain requirements.

   

  Kvinnokraft, dir./reż. Per Carleson, Sweden 2014, 3’48”

  Amar, dir./reż. Andrew Hinton, India 2011, 9’40”

  Confessions of a pedalphile, dir./reż. Edward Valibus, USA 2011, 6′

  Cahaya, dir./reż. Jean Lee, USA, Indonesia, Singapore 2012, 9’58”

  Cool Unicorn Bruv, dir./reż. Ninian Doff, UK 2013 01’43”

  Pasajes, dir./reż. Luis Paris, Argentina 2012, 2’46”

  Busy, dir./reż. Balzás Pataki, Hungary/Ireland 2013, 6’16”

  The Man Who Lived On His Bike, dir./reż. Guillaume Blanchet, Canada 2012, 3′

   

  ŻUBROFFKA – święto krótkiego filmu

  Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA świętuje w tym roku swoje 10-lecie! Jubileuszowa edycja Festiwalu odbędzie się od 2 do 6 grudnia w Białymstoku i na Podlasiu.

   

  ŻUBROFFKA od lat buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem – jest wydarzeniem, w ramach którego spotyka się energia wszystkich stron świata. Selekcjonerzy wybierają zwykle około 100 najciekawszych filmów (spośród ponad tysiąca!) do siedmiu konkursów. Przygotowywane są także specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata. W tym roku, w ciągu pięciu dni widzowie będą mogli zobaczyć łącznie ponad 250 krótkich filmów!

  Jury ocenia filmy w trzech konkursach krajowych (Amatorzy, Studenci, Niezależni), dwóch międzynarodowych (Okno na Wschód, Cały ten Świat) oraz dwóch ogólnoświatowych (Kids, Music video). Oprócz Grand Prix festiwalu oraz nagród i wyróżnień w każdym z konkursów, przyznawane są nagrody specjalne za najlepszą: Animację, Dokument, Fabułę, Zdjęcia oraz Muzykę. Publiczność również przyznaje swoją nagrodę – Dzikiego Żubra.

  www.zubroffka.pl  

   

  organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”

  współorganizator: Stadion Miejski w Białymstoku