Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 03/09/2015

  Konferencja dot. odnawialnej energii słonecznej

  subheader-image

  Konferencja dot. odnawialnej energii słonecznej na ponad 400 osób na Stadionie!

  13 listopada 2014 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku miało miejsce podsumowanie projektu pt. „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele firmy OPTIMA POLSKA, która była wykonawcą projektu, przedstawiciele władz gminy Choroszcz oraz jej mieszkańcy.

   

  Celem realizowanego w gminie Choroszcz od maja do października 2014 r. projektu, który objął 380 gospodarstw indywidualnych oraz 7 budynków użyteczności publicznej, było nie tylko zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na paliwa stałe i olej opałowy, lecz również wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy. W ramach projektu jego uczestnicy otrzymali dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych zakupu i instalacji zestawów solarnych (kolektorów słonecznych), obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski realizowany przez gminę Choroszcz, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w okresie realizacji projektu i jego trwałości na okres 5 lat. Łącznie w gminie na dachach budynków prywatnych oraz publicznych zamontowano 1089 kolektorów słonecznych. Szacuje się, że w ciągu roku będą one mogły wytworzyć około 779 100 kWh energii.

   

  Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna).