Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kompleksowa usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15kV oraz eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku – DZR-271-10/2018.

 

Termin składania ofert: 24 września 2018 r. godz. 10:00

DZR_271_10_2018 Ogłoszenie o zamówieniu

DZR_271_10_2018 SIWZ

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

DZR_271_10_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 10a - wzór umowy część nr 1

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 10b - wzór umowy część nr 2

DZR_271_10_2018 Załącznik nr 10c - wzór umowy część nr 3

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Usługa odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku z podziałem na części.”

Termin składania ofert:  20 września 2018 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ

Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8 do SIWZ

Załącznik nr 9a do SIWZ - wzór umowy dach

Załącznik nr 9b do SIWZ - wzór umowy teren

Załącznik nr 10 do SIWZ – instrukcja

Załącznik nr 11 do SIWZ wizualizacja

Załącznik nr 12 do SIWZ wizualizacja

Załącznik nr 13 do SIWZ wizualizacja

Załącznik nr 14 do SIWZ wizualizacja

Załącznik nr 15 do SIWZ wizualizacja

Załącznik nr 16 do SIWZ wizualizacja

Załącznik nr 17 do SIWZ wizualizacja

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 


„Kompleksowa usługa serwisowa - w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw wewnętrznych instalacji sanitarnych i urządzeń; wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, ciepła technologicznego, centralnego chłodzenia, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania, lokalnego chłodzenia, wod.-kan. i instalacji sanitarnych zewnętrznych; kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
w Białymstoku”

Protokół z otwarcia ofert z dn. 14 września 2018 r.UWAGA!: NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.09.2018 GODZ. 10:00


Odpowiedzi na pytania z 06.09.2018 r.

Załącznik do odpowiedzi na pytania 06.09.2018 r._Zestawienie central wentylacyjnych

DZR_271_8_2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

DZR_271_8_2018 Ogłoszenie o zamówieniu


DZR_271_8_2018 SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 1 do SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 1A do SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

DZR_271_8_2018 Załączniki nr 10 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Kompleksowa usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15kV oraz eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku – DZR-271-7/2018.

Termin składania ofert: 04 września 2018 r. godz. 10:00

 

Informacja o unieważnieniu postępowania DZR_271_7_2018

Protokół z otwarcia ofert 04.09.2018

DZR_271_7_2018 Ogłoszenie o zamówieniu

DZR_271_7_2018 SIWZ

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

DZR_271_7_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 10a - wzór umowy część nr 1

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 10b - wzór umowy część nr 2

DZR_271_7_2018 Załącznik nr 10c - wzór umowy część nr 3

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Kompleksowa usługa serwisowa - prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej 15kV oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku” DZR-271-6/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania DZR 271-6-2018Protokół z otwarcia ofert DZR-271-6-2018
Ogłoszenie 

DZR_271_6_2018 SIWZ

DZR_271_6_2018 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ

DZR_271_6_2018 Załączniki nr 23456789 do SIWZ

DZR_271_6_2018 Załącznik nr 10 wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy
ul. Słonecznej 1”

Termin składania ofert: 06 lipca 2018 r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert 06.07.2018r. 

01. DZR_271_5_2018 Ogłoszenie o zamówieniu BZP

02. DZR_271_5_2018 SIWZ

03. DZR_271_5_2018  Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

04. DZR_271_5_2018  Załącznik nr 2 do SIWZ Spis elementów systemów teletechnicznych będących na gwarancji do 17

05. DZR_271_5_2018 Załączniki nr 3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

06. DZR_271_5_2018 Załączniki nr 10 do SIWZ wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa mobilnego zestawu do doświetlania murawy naturalnej płyty głównej Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku” – DZR-271-3/2018

Termin składania ofert:  20 Kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert DZR_271_3_2018


DZR_271_3_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_3_2018 SIWZ
DZR_271_3_2018 Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
DZR_271_3_2018 Załączniki nr 2,3,4,5 do SIWZ
DZR_271_3_2018 Załącznik nr 6 projekt umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa i wymiana darni boiska Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej.” – DZR-271-4/2018

Termin składania ofert: 20 Kwiecień 2018 r. godz. 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert DZR_271_4_2018

 
DR_271_4_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_4_2018 SIWZ
DZR_271_4_2018 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do publikacji 06.04.2018
DZR_271_4_2018 Załącznik nr 1A Plan Geometrii Boiska_Stadion Miejski w Białymstoku
DZR_271_4_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ
DZR_271_4_2018 Załącznik nr 10 wzór umowy murawa

 

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa i wymiana darni boiska Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej.” – DZR-271-1/2018

Termin składania ofert: 29 Marzec 2018 r. godz. 10:00Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert


DZR_271_1_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_1_2018 SIWZ
DZR_271_1_2018 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do publikacji
DZR_271_1_2018 Załącznik nr 1A Plan Geometrii Boiska_Stadion Miejski w Białymstoku
DZR_271_1_2018 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ
DZR_271_1_2018 Załącznik nr 10 wzór umowy murawa

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa mobilnego zestawu do doświetlania murawy naturalnej płyty głównej Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku” – DZR-271-2/2018

Termin składania ofert: 28 Marzec 2018 r. godz. 10:00

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
DZR_271_2_2018 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_2_2018 SIWZ
DZR_271_2_2018 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
DZR_271_2_2018 Załączniki nr 2,3,4,5 do SIWZ
DZR_271_2_2018 Załącznik nr 6 projekt umowy

Plan zamówień publicznych na 2018 rok


Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki Stadion miejski w ramach abonamentu medycznego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 272.1.32.2018

 

Termin składania ofert 29 stycznia 2018 r. rodz. 9.00

 

Zapytanie ofertowe 272 1 32 2018

Zał. nr 1 - formularz ofertowy 272 1 32 2018

Zał. nr 2 - formularz ofertowy 272 1 32 2018

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

 

Ekspertyzy powłok malarskich konstrukcji stalowej zadaszenia Stadionu Miejskiego w Białymstoku – nr postępowania 272.1.4.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DZR 272.1.4.2018


Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu 24.01.2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 29 stycznia 2018 r. godz. 10.00

 

Termin składani ofert – 24 stycznia 2018 r. godz. 14.00

Ogłoszenie o zamówieniu 272.1.4.2018

Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 272 1 4 2018

Załącznik nr 2 - wykaz usług - 272.1.4.2018

Załącznik nr 3 - wykaz osób - 272.1.4.2018

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 272.1.4.2018

Załącznik nr 5 - rysunki techniczne - 272.1.4.2018

Załacznik nr 6 - zestawienie  zastosowanych sys. malarskich - 272.1.4.2018

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup wraz z dostawą nośników pamięci USB”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 272.1.210.2017

 

 

Termin składania ofert 15 listopada 2017 r.  godz. 14.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu 272.1.210.2017

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 272.1.210.2017

Załącznik nr 2 formularz ofertowy - 272 1 210 2017

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - 272.1.210.2017

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup wraz z dostawą 20 ton granulatu EPDM na potrzeby Stadionu Miejskiego w Białymstoku”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 272.1.204.2017

 

Informujemy o przedłużeniu składania ofert w dniu 13.11.2017 do godz. 14:00

 

Termin składania ofert 13.11.2017 godz. 9.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu 272.1.204.2017

Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 272 1 204 2017

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - 272.1.204.2017

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZR 271 3 2017

Protokół z otwarcia ofert z dn. 13.11.2017 r. - DZR 271-3-2017

 

Termin składania ofert: 13.11.2017 do godz. 10.00 (Sekretariat)

 


DZR -271 -3_2017 Ogłoszenie o zamówieniu
DZR_271_3_2017 SIWZ
DZR_271_3_2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
DZR_271_3_2017 Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ
DZR_271_3_2017 Załącznik nr 9 do SIWZ


Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na opracowanie dokumentacji pod nazwą „Strategia działania Spółki Stadion Miejski w Białymstoku do końca 2020 roku”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WRAZ ZE ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie treści i terminu ogłoszenia o zamówieniu

Termin składania ofert: 29.08.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1_2_2a do ogłoszenia o zamówieniu - formularz ofertowy- wykazy usług
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Zebranie i odprowadzenie wody opadowej z trybun poziomów od +2 do +4 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Termin składania ofert: 10.04.2017 do godz. 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM 271 1 2017


Protokół z otwarcia ofert ADM 271 1 2017

Ogłoszenie o zamówieniu ADM 271 1 2017
ADM_271_1_2017 SIWZ
ADM_271_1_2017 Załącznik nr 1,3,4,5,6, 7, 8 do SIWZ
ADM 272_1_2017 Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa


ADM_271_1_2017 Załącznik nr 9 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 wraz z częścią biurową, trybunami i siedziskami oraz myciem szyb zewnętrznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM 271 16 2016

Protokół z otwarcia ofert ADM 271.16.2016

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA - 04.01.2017 godz. 14:00

Pytania i odpowiedzi nr 2 - ADM 271.16.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ADM 271 16 2016

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania ADM 271 16 2016 - 28.12.2016

ADM_271_16_2016 Załącznik nr 8 do SIWZ - modyfikacja z dn. 28.12.2016


Pytania i odpowiedzi nr 1– ADM 271.16.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r.Pytania i odpowiedzi ADM 271 16 2016


Modyfikacja Załączników nr 7A, 7B, 7C – ADM 271.16.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 7A do SIWZ - modyfikacja 201.12.2016 r


Załącznik nr 7B do SIWZ - modyfikacja 20.12.2016 r


Załącznik nr 7C do SIWZ - modyfikacja 20.12.2016 rTermin składani ofert: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wykonanie robót elektrycznych przy boisku bocznym na Stadionie Miejskim w Białymstoku


Termin składania ofert: 09.11.2016 r do godz. 9.00
Usługa utrzymywania gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych oraz asysta techniczna podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert: 22 września 2016 godz. 09:45.
 

Ogłoszenie o zamówieniu ADM 271 10 2016


SIWZ ADM 272 10 2016

 

Zał. 1 a do SIWZ ADM 271 10 2016

 

Zał. nr 1-6 do SIWZ ADM 271 10 2016

Zał. 7 do SIWZ ADM 271 10 2016

 

Protokół z otwarcia ofert z 22.09.2016 (w załączeniu)

Roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia posadzki pomieszczenia techniczno-magazynowego oznaczonego P.O.T.09 o powierzchni użytkowej 695,94 m2.

Termin składania ofert: 14 września 2016 godz. 09:45.
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ADM 271-8-2016

 

Usługa utrzymywania gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych oraz asysta techniczna podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ADM 271 7 2016


Protokół z otwarcia ofert ADM 271 7 2016


Termin składania ofert: 7 września 2016 godz. 09:45.


Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Zał. nr 1a


Zał. nr 1 - 6

 

Zał. nr 7

Pytania i odpowiedzi 

Roboty budowlane polegające na naprawie uszkodzeń oraz zrealizowanie dostaw zgodnie z Opisem Zakresu Napraw na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Termin składania ofert 30 sierpnia 2016 godz. 09:00. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.159.2016

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 271.1_159_2016

3. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 271.1_159_2016 edytowalna

4. Załącznik nr 2 formularz ofertowy 272 1 159 2016

5. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 271.1.159.2016 wzór umowy

Roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowych punktów natryskowych w pomieszczeniach szatni sędziów na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
Termin składania ofert: 12.08.2016 godz. 12:30 Pliki w załączeniu
Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.155.2016

Załacznik nr 1 do ogłoszenia formularz ofertowy
Załacznik nr 2 Projekt Umowy
PW Opis STADIONU natryski
STWiOR STADION natryski
PRZEMIAR STADION natryski
PW Rysunki STADION natryski

„Usługa serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania i chłodzenia, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.”

Termin składania ofert: 04.08.2016 godzina 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu ADM 271-6-2016
2. ADM_271-6-2016 SIWZ
3. ADM_271-6-2016 Załącznik nr 1
4. ADM_271-6-2016 Załącznik nr 2 3 4 5 6 do SIWZ
5. ADM 271-6 2016 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Usługa serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania i chłodzenia, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.”

Termin składania ofert: 15.07.2016 godzina 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik nr 2,3,4,5,6 do SIWZ
5. Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)


Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania ADM 271 4 2016
Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2,3,4,5,6 do SIWZ

5. Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

Wydzielenie strefy kibiców drużyny gości na Stadionie Miejskim w Białymstoku

 


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Projekt wykonawczy

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
„Budowa ogrodzenia stałego zaplecza treningowego przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku”.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt umowy
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja wykonania i odbioru robót
Przedmiary

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamawiającego

Wersja edytowalna załączników do SIWZ

Informacja

Usługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej (pogotowie techniczne) podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1” – ADM-271-9/2015


1)       Ogłoszenie o zamówieniu,

2)       SIWZ,

3)       Załącznik nr 1 do SIWZ– OPZ

4)       Załączniki nr 2 – 6 do SIWZ

5)       Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

6)       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

Wykonanie instalacji teletechnicznych do kas biletowych w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku 

Informacje o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Dokumentacja

Przedmiary

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

Aranżacja części pomieszczenia magazynowego na kasy biletowe  w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku


Informacje o rozstrzygnięciu

Informacje o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy

Dokumentacja

Przedmiary

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
Adaptacja pomieszczenia magazynowego na potrzeby kas biletowych w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Dokumentacja

Przedmiary

Unieważnienie przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na terenie stadionu Miejskiego w Białymstoku” z podziałem na części.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załączniki 1,3,4,5,6 do SIWZ

Załącznik nr 7A

Załącznik nr 7B

Załącznik nr 8

Załączniki nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 wraz z częścią biurową, trybunami i siedziskami oraz myciem przeszkleń zewnętrznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienie treści SIWZ 14.08.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Informacja o zmianie treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1, 3, 4, 5, 6 do SIWZ

Załącznik nr 2A do SIWZ

Załącznik nr 2B do SIWZ

Załącznik nr 7A do SIWZ

Załącznik nr 7B do SIWZ

Załącznik nr 7C do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona

SIWZ - usługa ochrony

Zał. nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ - ochrona

Zał. nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ- ochrona - wersja MS Word

Zał. nr 2 do SIWZ- opis przedmiotu - ochrona

Zał. nr 6 do SIWZ - ochrona

Odpowiedzi do przetargu I - Ochrona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odśnieżania i usuwania śniegu z trybun, ciągów pieszych, parkingów i dróg  dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie terenu

SIWZ - odśnieżanie terenu

Zał. nr 1,3,4,5 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu - odśnieżanie terenu

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy - odśnieżanie terenu

Wybór najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie terenu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odsnieżanie terenu

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, lokalnego ogrzewania i chłodzenia, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pogotowia technicznego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu serwis sanitarny

SIWZ - Sanitarny

Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu - sanitarne

Zał. nr 1,3,4,5  do SIWZ - sanitarne

Zał. nr 2 do SIWZ - sanitarne

Inf. o wyborze oferty (sanitarne)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sanitane

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymywania gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń oraz pogotowie techniczne podczas imprez na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu serwis elektryczny

SIWZ - elektryka

Zał. nr 1, 3, 4,5 do SIWZ - elektryka

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu - elektryka

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy - elektryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - elektryka

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bieżącej konserwacji prewencyjnych systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1

Ogłoszenie o zamówieniu teletechnika - teletechnika

SIWZ - teletechnika

Załącznik nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ - teletechnika

Załacznik nr 2 do SIWZ - teletechnika

Załącznik nr 6 do SIWZ - teletechnika

Odpowiedz 1 teletechnika

Odpowiedź 2 - teletechnika

Informacje o unieważnieniu przetargu - teletechnika

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na usługę doradztwa biznesowego w procesie komercjalizacji Stadionu Miejskiego w Białymstoku, w tym analizę możliwości komercjalizacji Obiektu.

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-5

Załącznik nr 6

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty doradztwo biznesowe

Stadion Miejski Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego mycia zewnętrznych przeszkleń, szyb budynku Stadionu Miejskiego w Białymstoku wraz z myciem ościeżnic, parapetów i „łamaczy”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (mycie przeszkleń i szyb)

Umowa do SIWZ (mycie przeszkleń i szyb)

Załącznik nr  1, 3, 4 do SIWZ (mycie przeszkleń i szyb)

Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania - przetarg mycie przeszkleń i szyb

Wybór oferty (mycie pow.szklanych)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych dla Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (dostawa mat. promocyjnych)

Zał. 1 do SIWZ (dostawa mat. promocyjnych)

Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (mat. promocyjne)

Umowa do SIWZ (dostawa mat. promocyjnych)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (materiały promocyjne)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część B - dostawa oleju napędowego ON do agregatów prądotwórczych.

Ogłoszenie o zamówieniu cz. B Paliwo II

SIWZ Paliwo cz. B II

Zał. 1, 1A, 3, 4 do SIWZ

Umowa (dostawa paliw)

Odpowiedź na pytanie przetarg (dostawa oleju napędowego)

Inf. o wyborze oferty (dostawa paliw cz. B)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część  A – dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PAliwo Cz.A.)

Zał_do_SIWZ (Paliwo cz. A)

Umowa (dostawa paliw)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia paliwo cz. A

Informacja o unieważnieniu postępowania (dostawa paliw cz. A II)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część  A – dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PAliwo Cz.A.)

Zał_do_SIWZ (Paliwo cz. A)

Umowa (dostawa paliw)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia paliwo cz. A

Informacja o unieważnieniu postępowania (dostawa paliw cz. A II)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku: Część  A – dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PAliwo Cz.A.)

Zał_do_SIWZ (Paliwo cz. A)

Umowa (dostawa paliw)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia paliwo cz. A

Informacja o unieważnieniu postępowania (dostawa paliw cz. A II)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych do agregatów prądotwórczych, pojazdów, maszyn i samochodów służbowych  Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu (paliwo)

SIWZ (dostawa paliw)

Zał. 1, 1A, 3, 4 do SIWZ (dostawa paliw)

Zał. 2 do SIWZ (dostawa paliw)

Umowa (dostawa paliw)

Inf_o_unieważnieniu (Cz.A. Paliwo)

Unieważnienie postępowania paliwo cz. B

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na opracowaniu projektu graficznego, spotu reklamowego oraz jego ekspozycji.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ promocja i reklama 2014 PDF

Umowa kampania PR 2014

Załącznik nr 1,3 Promocja i reklama 2014

Zał. nr 2- opis przedmiotu zamówienia 2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi Kampania Reklamowa

Wybór najkorzystniejszej oferty (kampania reklamowa)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych, audiowizualnych i teletechnicznych  oraz pogotowie techniczne w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 podczas organizowanych tam imprez.

Ogłoszenie o zamówieniu teletechnika

SIWZ (konserwacja alarm)

Zał. nr 1, 3-5 do SIWZ (konserwacja alarm)

Zał. nr 2 do SIWZ (konserwacja alarm)

Umowa (konserwacja alarm)

Wybór najkorzystniejszej oferty- serwis Teletechnika

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na serwis i konserwację instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła technologicznego, lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu sanit.

SIWZ (konserwacja)

Zał. nr 1, 3-5 do SIWZ (konserwacja)

Zał. nr 2 do SIWZ (konserwacja)

Umowa (konserwacja)

Wybó najkorzystniejszej  oferty - serwis Sanitarne

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymywanie gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 oraz świadczenia pogotowia technicznego w zakresie tych systemów.

Ogłoszenie o zamówieniu elektr.

SIWZ (gotowość serwisowa)

Zał. nr 1, 3-5 do SIWZ (gotowość serwisowa)

Zał. nr 2 do SIWZ (gotowość serwisowa)

Umowa (gotowość serwisowa)

Wybór oferty przetarg (serwis elektroenergetyczny)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku Część B - odśnieżanie i usuwanie śniegu z trybun, cięgów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu (odśnieżanie B)

SIWZ (odśnieżanie B)

Umowa odśnieżanie

Formularz oferty (odśnieżanie B)

Wybór najkorzystniejszej oferty (odśnieżanie) cz. B

"Stadion Miejski" Sp. z o. o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, siedzisk stadionowych na trybunach oraz pomieszczeń biurowych w siedzibie Spółki przy ul. Lipowej 32 lok. 304.

Opis przedmiotu zamówienia (sprzątanie)

Postępowanie o udzielenie zamówienia (sprzątanie)

SIWZ (sprzątanie)

Zał. 1,3-5, 2B (sprzatanie)

Zał. 2C SIWZ (sprzątanie)

Umowa (sprzątanie)

Formularz ofertowy (sprzątanie)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pyt. (przetarg sprzątanie)

Wybór najkorzystniejszej oferty (sprzątanie) cz. A

Wybór najkorzystniejszej oferty (sprzątanie) cz. B

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych   i zwisających sopli na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, zwaną dalej usługą,  z podziałem na części:

Część Aodśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli z dachu Stadionu Miejskiego w Białymstoku,

Część B – odśnieżanie i usuwanie śniegu z trybun, cięgów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia odśnieżanie

SIWZ odśnieżanie

Umowa odśnieżanie

Zał. nr 7 do SIWZ

Załączniki odśnieżanie

SMB_1111-12_0300_00 (2013-01-22)

SMB_1111-12_0301_00 (2013-01-17)

SMB_1111-12_0302_00 (2013-01-17)

SMB_1111-12_1001_03 (2013-07-24 POW)

SMB_1111-12_1015_03 (2013-07-24 POW)

SMB_1111-12_1019_02 (2013-07-24 POW)

SMB_1111-12_1020_01 (2013-07-24 POW)

Inf. unieważnienie postępowania (odśnieżanie)

Wybór najkorzystniejszej oferty Odśnieżanie Cz. A.

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja ochrona 2014

Umowa ochrona 2014

Zał. 1,3-5 SIWZ

Zał. 2 do SIWZ

Odpowiedź na pytania do przetargu

Inf. o wyborze oferty (ochrona)

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w obiekcie Stadionu Miejskiego przy uł. Słonecznej 1.

SIWZ teletechnika

umowa teletechnika

Załączniki 1 i 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia teletechnika

2013-09-06-16-52-49-01

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis i konserwację instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła tecłinologicznego, lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

SIWZ - serwis inst sanitarnych

Umowa  na sanitarne

Załączniki 1 i 3 do SIWZ sanitarne

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

2013-09-06-17-50-24-01

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymywanie gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 oraz świadczenia pogotowia technicznego w zakresie tych systemów.

SIWZ energetyka

Umowa  na energetykę

Załączniki 1 i 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia energetyka

2013-09-06-17-24-00-01

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku.

SIWZ (wersja Stadion Miejski).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2a - Wymagane warunki ubezpieczenia.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2b - Charakterystyka stadionu i otoczenia.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2c - Warunki ochrony przeciwpożarowej na stadionie.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2d - Wykaz mienia (poza inwestycją I Etap budowy stadionu miejskiego).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 2e - Wykaz elektroniki (poza inwestycją I Etap budowy stadionu miejskiego).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp. z o.o. - Załacznik nr 2f - Projekt wykonawczy architektura.zipSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy (art. 22, 24).pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy - Grupa kapitałowa.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 6  - Fakultatywne warunki ubezpieczenia.pdfSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdfOgłoszenie BZP Ubezpieczenie.pdfOdpowiedzi na pytania - UbezpieczenieSIWZ - Stadion Miejski Sp  z o o  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - korektaHarmonogram rzeczowo-finansowy drugiego etapuHarmonogram rzeczowo-finansowy pierwszego etapuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia2013-08-14-14-43-09-01

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego osób Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia Stadionu Miejskiego, z wyłączeniem placu budowy przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku, polegająca na:

 

1. ochronie fizycznej,

2. obsłudze systemu monitoringu CCTV,

3. obsłudze systemu BMS (Building Manager System),

4. obsłudze systemu przeciwpożarowego SAP i DSO,

5. obsłudze systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu,

6. obsłudze systemu GEMOS,

7. obsłudze systemu nagłośnienia ogólnego.

 

Załączniki:

SIWZ ochrona I etap x.pdf

Załącznik nr 2 I etap budowy.pdf

Załącznik nr 1,3 Ochr Stadion I etap budowy.pdf

Załącznik nr 6 umowa  Stadion I etap budowy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu I.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe