Ogłoszenia Announcements

Ogłoszenia

Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. ogłasza na podstawie Regulaminu pisemny przetarg nieograniczony z negocjacjami na najem długoterminowy terenu położonego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 o powierzchni 5 885 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o charakterze kulturalno – sportowo- rekreacyjnym skierowanej do mieszkańców, w tym przede wszystkim do młodzieży, dzieci z Białegostoku z obowiązkiem poniesienia nakładów.

 

Informacja o podmiotach zakwalifikowanych do II etapu postępowania

Ogłoszenie na najem terenu rekreacyjnego

 Regulamin pisemnego przetargu na najem terenu 

Załączniki do Regulaminu pisemnego przetargu na najem terenu:Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2 

Zalacznik nr 3 

Zalacznik nr 4 Termin składania zgłoszeń udziału: 7 kwietnia 2017r. do godz. 12:00

„Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zdemontowanych elementów infrastruktury Stadionu Miejskiego w Białymstoku”.


Wzór umowy część A- Zadaszenie trybuny na około 1000 osób tj.: słupy podpierające kratownicę, kratownica, wiązary kratowe, połacie dachowe, płetwie dachowe, zastrzały rurowe, rynny i rury spustowe;


Wzór umowy część B- Słupy oświetleniowe murawy boiska tj. cztery maszty oświetleniowe wraz z 178 oprawami i lampami oświetlającymi, 36 skrzynkami układów zapłonowych, 8 skrzynkami elektrycznymi, 4 oprawami ostrzegawczymi, mocowanymi na słupach;


Wzór umowy część C- dwa agregaty prądotwórcze GP 300kVA i GP 450kVA z konstrukcją na bazie lawety na której pracował agregat GP 300kVA;
Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Ogłoszenie do składania ofert

Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zdemontowanych elementów infrastruktury Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Termin składania ofert do 07.04.2017 godz. 13:00

Wybór najkorzystniejszej oferty/unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania oraz montażu oznakowania Stadionu Miejskiego w Białymstoku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.03.2017 godz. 12:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 272.1.23.2017 wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu - 272.1.23.2017

 

Zał. nr 2 formularz ofertowy 272 1 23 2017

 

Wzór umowy - 272.1.23.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pielęgnacji zieleni na Stadionie Miejskim w Białymstoku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.03.2017 godz. 10:00

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o zamówieniu


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Mapa terenu


Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy


Wzór umowy

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zdemontowanych elementów infrastruktury Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Część A
- Zadaszenie trybuny na około 1000 osób tj.: słupy podpierające kratownicę, kratownica, wiązary kratowe, połacie dachowe, płetwie dachowe, zastrzały rurowe, rynny i rury spustowe;

Część B - Słupy oświetleniowe murawy boiska tj. cztery maszty oświetleniowe wraz z 178 oprawami  i lampami oświetlającymi, 36 skrzynkami układów zapłonowych, 8 skrzynkami elektrycznymi, 4 oprawami ostrzegawczymi, mocowanymi na słupach;

Część C - dwa agregaty prądotwórcze GP 300kVA i GP 450kVA z konstrukcją na bazie lawety na której pracował agregat GP 300kVA;

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach. 

Termin składania ofert do 23.03.2017 godz. 12:00

UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


OGŁOSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓW INFREASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
WZÓR UMOWY część A


WZÓR UMOWY część B


WZÓR UMOWY część C

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka piłkarskiego. Nieruchomość położona przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka numer geodezyjny 82/9, obr. 04 o powierzchni 3,5830 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00012279/1.

Wizji lokalnej nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu można dokonać na każdym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85/654-86-80.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Protokół z otwarcia ofert

   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 marzec 2017 r. godz. 12:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

1. Ogłoszenie do składania ofert


2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia do składania ofert - formularz ofertowy


3. Załącznik nr 2 - wzór umowy


4. Regulamin postępowania

Tytuł: „Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zdemontowanych elementów infrastruktury Stadionu Miejskiego w Białymstoku”

  1. Zadaszenie trybuny na około 1000 osób tj.: słupy podpierające kratownicę, kratownica, wiązary kratowe, połacie dachowe, płetwie dachowe, zastrzały rurowe, rynny i rury spustowe.
  2. Cztery maszty oświetleniowe wraz z 178 oprawami i lampami oświetlającymi, 36 skrzynkami elektrycznymi mocowanymi na słupach oraz dwoma agregatami prądotwórczymi GP 300kVA i  GP 450kVA.
  3. Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach. 
Unieważnienie postępowania

Termin składania ofert do 20.02.2017 godz. 14:00

Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie do składania ofert
Wzór umowy na część A
Wzór umowy na część B
Stadion Miejski Sp. z o.o. informuje, iż wystawia na sprzedaż zdemontowane elementy infrastruktury stadionu, wykorzystywane do 2013 r. podczas rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy:

1. Zadaszenie trybuny na około 1000 osób tj.: słupy podpierające kratownicę, kratownica, wiązary kratowe, połacie dachowe, płetwie dachowe, zastrzały rurowe, rynny i rury spustowe.
2. Cztery maszty oświetleniowe wraz z 176 oprawami i lampami oświetlającymi, 36 skrzynkami elektrycznymi mocowanymi na słupach oraz dwoma agregatami prądotwórczymi GP 300kVA i  GP 450kVA.
Opisane elementy infrastruktury są do obejrzenia na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku w godz. 8.00 -15.00.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Marcinem Pochodowicz tel. 690 950 030, mpochodowicz@stadion.bialystok.pl .

Zainteresowane podmioty prosimy o zgłoszenie na adres: sekretariat@stadion.bialystok.pl udziału w dalszych negocjacjach do dnia 10.01.2017 r.
Elementy opisane w punktach 1 i 2 podlegają oddzielnym ofertom.
Koszty związane z transportem zdemontowanych elementów pokrywa Kupujący.
Ogólny opis techniczny elementów:

1 Dane dotyczące zadaszenia trybuny:
- dach jednospadowy,
- wymiary konstrukcji  10m x  56m,
- powierzchna użytkowa połaci dachowej 544,55 m2;
- w skład konstrukcji wchodzą elementy stalowe:
- słupy podpierające kratownicę,
- kratownica,
- wiązary kratowe,
- płatwie dachowe,
- zastrzały rurowe;
- pokrycie dachu - blacha trapezowa T55 o gr. 0.75mm;
- rynny i rury spustowe;

Jest to konstrukcja stalowa wykonana głównie ze stali gatunku S235JR, o wymiarach połaci dachowej 10,0x56,2 m i powierzchni 264,53 m², pokrytej blachą trapezową T55 grubości 0,75 mm, malowanej proszkowo w kolorze szarym, wspartej na 6 słupach stalowych od strony stadionu, posadowionych  na trybunie, oraz 8 słupach i 2 podporach skrajnych połączonych kratownicą od strony przeciwnej posadowionych na fundamencie poza trybuną. Główny element konstrukcji to 54,0 m stalowy kratowy rygiel o wysokości 80 cm wykonany z rur kwadratowych i pasów z ceowników walcowanych. Pasy wykonano z profili C240, a skratowanie z RK70x3, zaś cały układ składa się z 7 krat połączonych za pomocą śrub, a konstrukcję dosztywniono stalowymi zastrzałami. Zadaszenie zostało zamontowane na przełomie lat 2007/2008,  a zdemontowane w 2013 roku.

2 Dane dotyczące słupów oświetleniowych murawy boiska i agregatów prądotwórczych:
- wysokość masztów 29,1 m + wysokość galerii oświetleniowej 4,55 m;
- natężenie oświetlenia max 1400 lux;
- 176 sztuk opraw oświetleniowych z lampami;

Do oświetlenia murawy boiska stadionu zamontowane były cztery maszty oświetleniowe o wysokości około 33,5 m z zamontowanymi 36 skrzynkami na słupach i 176 szt. opraw oświetleniowych z lampami zamontowanymi na specjalnych galeriach oświetleniowych na każdym z masztów, zapewniającymi oświetlenie 1200 luksów. Maszty trzysegmentowe zostały wykonane z ocynkowanych profili stalowych o przekroju sześciokątnym ze zmniejszającymi przekrojami wraz ze wzrostem wysokości. Średnica dolna masztów na wysokości kołnierza mocującego do fundamentu wynosiła 1,030 m, szt. 2 i pozostałe 1,060 m. Przedmiotowe oświetlenie zostało zamontowane na przełomie lat 2007/2008, a zdemontowane w 2013 roku.

Do zasilania zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze: w wersji przewoźnej (z lawetą) GP300 S/I-S2-A o numerze fabrycznym 92343 i GP 450 S/V-S2-A i stacjonarny o numerze fabrycznym 92344. Są to agregaty z silnikami VOLVO typ CURSOR 10 TEID napędzającym prądnicę typ ECO 38 2LN/4  o mocy znamionowej 300kVA i ECO 40 2S o mocy znamionowej 450kVA napędzana silnikiem typ TAD 1640 GE. Powyższe agregaty posiadają książki eksploatacyjne, zostały one uruchomione 20 listopada 2007 roku, są serwisowane na bieżąco i do dnia dzisiejszego przepracowały dorywczo odpowiednio 476 i 541 mtg.

1. Zdjęcia i dokumentacja techniczna


Ogłoszenie o ograniczonym przetargu ustnym na najem nieruchomości położonej przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku

UWAGA: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza ograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer geodezyjny 82/9, obr. 04, o powierzchni 3,5830 ha, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym organizatora, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00014507/3, w celu prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Słonecznej 1.


Zmiana terminu składania zgłoszeń udziału na 20 stycznia 2017 r. godz. 10:00 !!!

Informacja o zmianie terminu składania zgłoszeń

 1)       Ogłoszenie

2)       Regulamin Postępowania

3)       Wzór Umowy

4)       Wzór Oświadczenia

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą odzieży i gadżetów reklamowych na potrzeby Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Termin składania ofert: 30 listopada godz. 13.00

"Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym z negocjacjami na wyłonienie Sponsora Tytularnego Stadionu Miejskiego, położonego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

 

Przedmiotem postępowania jest prawo do nadania oficjalnej nazwy obiektowi oraz inne związane z tym prawa sponsora tytularnego, których szczegółowy katalog ustalony zostanie podczas negocjacji.

 

Oględzin obiektu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85 654 86 80.

 

Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” do dnia 21 września 2015 r. do godziny 14:00.


Informacja o unieważnieniu postępowania 

Informacja o oferentach zakwalifikowanych do II etapu

 

Regulamin przetargu na wyłonienie sponsora tytularnego
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o związaniu ofertą oraz akceptacji postanowień regulaminu
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony z negocjacjami na najem pomieszczeń położonych na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 przeznaczonych pod działalność gastronomiczną w zakresie stałej i wyłącznej obsługi gastronomicznej wszelkich wydarzeń na terenie Stadionu. Wizji lokalnej powierzchni gastronomicznych stanowiących przedmiot najmu można dokonać na każdym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85/654-86-80.
Zgłoszenia udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o.
do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00 - aktualizacja terminu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- 29.09.2016 r.

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT PRZEZ OFERENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU POSTĘPOWANIA


Wezwanie do składania ofert

INFORMACJĘ O OFERENTACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA.

Oferenci zakwalifikowani do II etapu postępowania


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU NA 19 SIERPNIA 2016 GODZ. 11:00 !!!


Informacja o zmianie terminu składania zgłoszeń

Ogłoszenie o przetargu

Postępowanie negocjacyjne zgodnie z par. 11 ust. 7 Regulaminu otwartych postępowań na korzystanie z mienia Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku na najem pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz handlowo-usługowych na Stadionie Miejskim w Białymstoku:


Informacja o przeprowadzeniu negocjacji

Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza o możliwości składania deklaracji najmu lóż SKYBOX, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1, na okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.
Deklaracje najmu z informacją zawierającą numer loży SKYBOX przyjmowane będą do 28 czerwca 2016 r. do godziny 12:00.
Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej na adres biznes@stadion.bialystok.pl lub telefonicznie.
Za skuteczną uznaje się datę wpływu deklaracji do Organizatora.

Więcej informacji w załacznikach poniżej:

1. Ogłoszenie Skybox

2. Załacznik nr 1

3. Załacznik nr 2 Umowa Najmu   


Informacja dotycząca wyników naboru deklaracji najmu lóź SKYBOX na okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.

W wyniku ogłoszenia na najem lóż SKYBOX na okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. w określonym terminie do 28.06.2016 r. do godz. 12:00 wpłynęły deklaracje najmu lóż SKYBOX o numerach: 6,7,8,10,11,12,17,18,19,20.

Usługa rozłożenia mat portafloor na boisku głównym Stadionu Miejskiego w Białymstoku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.06.2016 godz. 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Umowa

3. Formularz ofertowy

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony z negocjacjami na najem obiektu Stadion Miejski, położonego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 w celu rozgrywania meczów piłki nożnej, w szczególności w ramach:

 

1) ligi krajowej – sezon 2016/2017,

 

2) pucharu kraju – sezon 2016/2017,

 

3) rozgrywek europejskich – sezon 2016/2017,

 

4) meczów towarzyskich i międzynarodowych.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Stadion Miejski spełnia kryteria infrastrukturalne dla wszystkich poziomów krajowych, europejskich i międzynarodowych rozgrywek piłki nożnej na sezon 2016/2017, mieści pełnowymiarowe boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą naturalną oraz trybuny na których dostępne są 22 202 miejsca siedzące, w tym 23 miejsca dla osób niepełnosprawnych z opiekunem. Na terenie stadionu dostępne są parkingi o łącznej pojemności 794 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych, oraz 82 miejsca dla autokarów i wozów transmisyjnych.

 

Oględzin obiektu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 690 950 030.

 

Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie „Stadion Miejski” Sp. z o.o. do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 14:00.

 

1. Regulamin

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

 

5. Informacja o oferentach zakwalifikowanych do II etapu postępowania na najem Stadionu Miejskiego w Białymstoku w sezonie rozgrywkowym 2016/2017

 

6. Wezwanie do składania ofert do III etapu postępowania na najem Stadionu Miejskiego w Białymstoku w sezonie rozgrywkowym 2016/2017

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. in Białystok invites to open written tender with negotiations for lease of the City Stadium located in Białystok, No. 1 Słoneczna Street to play association football matches, in particular of:

 

1) domestic league – season 2016/2017,

 

2) country cup – season 2016/2017,

 

3) european competitions – season 2016/2017,

 

4) friendly and international matches.

 

The lease agreement shall be concluded for the period from 1st July 2016 to 30th June 2017.

 

The City Stadium satisfies the infrastructure criteria for all levels of domestic, european and international competitions for the season 2016/2017, features a full-size football pitch with heated natural playing surface and stands with 22 202 available seats, including 23 seats for disabled persons with helpers. There are car parks with the joint available capacity of 794 passenger car parking spaces, including 12 parking spaces for disabled persons, and 82 spaces for coaches and outside broadcast vans.

 

Sight visit is possible upon prior agreement concerning the date at the following phone number: +48 690 950 030

 

Notification of participation in the proceedings shall be submitted in the seat of the „Stadion Miejski” Sp. z o.o. by 10 May 2016 by 2:00 p.m.

 

1. Regulations

2. Annex 1

3. Annex 2

4. Annex 3

5. Annex 4

Ogłoszenie o ograniczonym przetargu ustnym na najem nieruchomości położonej przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku

Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza ograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer geodezyjny 82/9, obr. 04, o powierzchni 3,5830 ha, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym organizatora, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00014507/3, w celu prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, który odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Słonecznej 1.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin na najem nieruchomości przy ul. Elewatorskiej
Załącznik do Regulaminu (wzór umowy

Informacja o zakończeniu przetargu


„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia administracyjno-biurowego, położonego na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, o powierzchni użytkowej 586,52 m2.

Oględzin pomieszczenia stanowiącego przedmiot najmu można dokonać na każdym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85 654 86 80.
    
Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. do dnia 19 stycznia 2016 r. do godz. 14:00.

1. Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia administracyjno-biurowego
2. Regulamin przetarrgu na najem pomieszczenia biurowego
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczenia biurowego (wzór zgłoszenia)
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczenia biurowego
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczenia biurowego
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczenia biurowego

7. Informacja o unieważnieniu postępowania

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń handlowo-usługowych, położonych na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, o łącznej powierzchni użytkowej 2641,2 m2, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oględzin pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu można dokonać na każdym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85 654 86 80.
    
Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. do dnia 19 stycznia 2016 r. do godz. 14:00.

Informacja o unieważnieniu przetargu


1. Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń handlowo-usługowych
2. Regulamin pisemnego przetargu na najem pomieszczeń handlowo-usługowych
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczeń handlowo-usługowych (wzór zgłoszenia)
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczeń handlowo-usługowych
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczeń handlowo-usługowych
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu na najem pomieszczeń handlowo-usługowych

Ogłoszenie o zamówieniuna na dostawę kabli  światłowodowych Lemo – TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2015 godz. 14:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu + załączniki
2. Formularz oferty
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę systemu CCTV – TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2015 godz. 14:00 (MODYFIKACJA)


1. Ogłoszenie o zamówieniu + załącznik
2. Formularz oferty
3. Modyfikacja załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia administracyjno-biurowego, położonego na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, o powierzchni użytkowej 586,52 m2.
Oględzin pomieszczenia stanowiącego przedmiot najmu można dokonać na każdym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85 654 86 80.
Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. do dnia 17 listopada 2015 r. do godz. 14:00.
Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego z negocjacjami na najem pomieszczenia administracyjno-biurowego Stadionu Miejskiego w Białymstoku dostępny jest w siedzibie Spółki oraz
na stronie internetowej www.stadion.bialystok.pl w zakładce OGŁOSZENIA.

PLIKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA DO POBRANIA KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń handlowo-usługowych, położonych na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, o łącznej powierzchni użytkowej 2641,2 m2, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oględzin pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu można dokonać na każdym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonu 85 654 86 80.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. do dnia 17 listopada 2015 r. do godz. 14:00.

Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego z negocjacjami na najem pomieszczeń handlowo-usługowych Stadionu Miejskiego w Białymstoku dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.stadion.bialystok.pl w zakładce OGŁOSZENIA.

ZAŁACZNIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony z negocjacjami na najem obiektu Stadion Miejski, położonego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 w celu rozgrywania meczów piłkarskich w szczególności w ramach:

 

1) rozgrywek Ekstraklasy – sezon 2015/2016,

 

2) Pucharu Polski – sezon 2015/2016,

 

3) meczów towarzyskich i międzynarodowych,

 

4) meczów w ramach rozgrywek UEFA.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 r.

 

Stadion Miejski spełnia kryteria infrastruktury dla klubów Ekstraklasy na sezon 2015/2016, mieści pełnowymiarowe boisko piłkarskie z podgrzewaną i nawadnianą murawą oraz trybuny, na których znajduje się 22 386 miejsc siedzących, w tym 23 miejsca dla osób niepełnosprawnych
z opiekunem. Na terenie stadionu znajdują się parkingi o łącznej pojemności 950 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 14 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
oraz 80 miejsc dla autokarów i wozów transmisyjnych.

 

Oględzin obiektu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85 654 86 80.

 

Zgłoszenie udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Spółki „Stadion Miejski”
do dnia 2 czerwca 2015 r. do godziny 14.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obiektu.

 

Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego z negocjacjami na najem Stadionu Miejskiego w Białymstoku w sezonie rozgrywkowym 2015/2016.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 1

Oświadczenie o stanie likwidacji - zał. nr 2

Oświadczenie o związaniu ofertą i akceptacji regulaminu - zał. nr 3

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. in Białystok invites to written open tender with negotiations for lease of the City Stadium located in Białystok, No. 1 Słoneczna Street to play football matches, in particular of:

 

1) Premiere League competition – season 2015/2016;

 

2) Polish Cup – season 2015/2016;

 

3) friendly and international matches;

 

4) matches within the UEFA competitions.

 

The lease agreement shall be concluded for the period from 1st July 2015 to 30th June 2016.

 

The City Stadium satisfies the infrastructure criteria for Premiere League clubs for the season 2015/2016, features a full-size football field with heated and irrigated turf and stands with 22 386 seats, including 23 seats for disabled persons with a support worker. There are car parks with the joint capacity of 950 passenger car parking spaces, including 14 parking spaces for disabled persons and 80 spaces for coaches and outside broadcast vans.

 

Sight visit is possible upon prior agreement concerning the date at the following phone number:
85 654 86 80.

 

Notification of participation in the proceedings shall be submitted in the seat of the „Stadion Miejski” company by 2 June 2015 by 2 p.m.

 

Further information concerning the facility.

 

Declaration of fulfilment of conditions for participation in the proceedings.

 

Declaration of non-liquidation and non-bankruptcy.

 

Declaration of being bound by the tender and acceptance of the regulations.

 

Regulations of the open tender with negotiations for lease of the City Stadium in Białystok in the football season 2015/2016.Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe