Stadion Miejski
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
tel. 85 654 86 80
fax. 85 654 87 15Biuro Zarządu:

e-mail sekretariat@stadion.bialystok.pl

Kierownik Stadionu:
e-mail kkozlowski@stadion.bialystok.pl

Marketing i sprzedaż:

e-mail emichalczuk@stadion.bialystok.pl

Księgowość:
e-mail bwiszniewska@stadion.bialystok.pl

Inwestycja:
e-mail: aarciszewska@stadion.bialystok.pl


Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000452595
NIP 5423230046
REGON 200763186
Wysokość kapitału zakładowego: 41 117 500,00 zł


Imprezy komercyjne:
e-mail biznes@stadion.bialystok.pl

Imprezy powierzone:
e-mail organizacje@stadion.bialystok.pl

Zwiedzanie: 
e-mail pskorupski@stadion.bialystok.pl

Media: 
e-mail media@stadion.bialystok.pl
Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe